Lopende proefprocessen

21 augustus 2013
Meest recente uitspraak in deze zaak (SGP zaak ) 20 juli 2012 Europees Hof van de Rechten van de Mens

De SGP heeft in oktober 2010 aangekondigd zich niet neer te leggen bij het oordeel van de Hoge Raad, en is daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt. 

Het Europese hof oordeelde in 2012 dat de SGP vrouwen niet mag uitsluiten, ook niet op grond van godsdienstige motieven. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is bijzonder verheugd met de uitspraak en verwacht op korte termijn effectieve maatregelen om een einde te maken aan de discriminatie. 

30 maart 2013
Meest recente uitspraak in deze zaak (SGP zaak ) 20 juli 2012 Europees Hof van de Rechten van de Mens

De SGP heeft in oktober 2010 aangekondigd zich niet neer te leggen bij het oordeel van de Hoge Raad, en is daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt. 

Het Europese hof oordeelde in 2012 dat de SGP vrouwen niet mag uitsluiten, ook niet op grond van godsdienstige motieven. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is bijzonder verheugd met de uitspraak en verwacht op korte termijn effectieve maatregelen om een einde te maken aan de discriminatie. 

14 maart 2013
Meest recente uitspraak in deze zaak (Sollicitatie procedure Universiteit van Amsterdam) Rechtbank Amsterdam

Op 13 maart heeft Rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan. Uit het vonnis blijkt dat de rechter heeft aangenomen dat de door het fonds en Kuiper aangevoerde feiten betreffende het verloop van de sollicitatieprocedure (waaronder de samenstelling van de selectiecommissie, het gebrek aan een objectieve buitenstaander bij de selectie van kandidaten, het feit dat de sollicitatieprocedure zoals die was omschreven in de tekst van de vacature na het vaststellen van de shortlist niet is gevolgd, en de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke wetenschappers in Nederland) een vermoeden opleveren dat de UvA ten aanzien van Kuiper onderscheid heeft gemaakt naar geslacht. De rechter oordeelt echter dat de UvA erin is geslaagd om dit vermoeden te weerleggen en heeft de vorderingen van het fonds en Kuiper daarom afgewezen.

8 maart 2013
Meest recente uitspraak in deze zaak (Sollicitatie procedure Universiteit van Amsterdam) Rechtbank Amsterdam

Op 13 maart heeft Rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan. Uit het vonnis blijkt dat de rechter heeft aangenomen dat de door het fonds en Kuiper aangevoerde feiten betreffende het verloop van de sollicitatieprocedure (waaronder de samenstelling van de selectiecommissie, het gebrek aan een objectieve buitenstaander bij de selectie van kandidaten, het feit dat de sollicitatieprocedure zoals die was omschreven in de tekst van de vacature na het vaststellen van de shortlist niet is gevolgd, en de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke wetenschappers in Nederland) een vermoeden opleveren dat de UvA ten aanzien van Kuiper onderscheid heeft gemaakt naar geslacht. De rechter oordeelt echter dat de UvA erin is geslaagd om dit vermoeden te weerleggen en heeft de vorderingen van het fonds en Kuiper daarom afgewezen.

25 februari 2013
Meest recente uitspraak in deze zaak (SGP zaak ) 20 juli 2012 Europees Hof van de Rechten van de Mens

De SGP heeft in oktober 2010 aangekondigd zich niet neer te leggen bij het oordeel van de Hoge Raad, en is daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt. 

Het Europese hof oordeelde in 2012 dat de SGP vrouwen niet mag uitsluiten, ook niet op grond van godsdienstige motieven. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is bijzonder verheugd met de uitspraak en verwacht op korte termijn effectieve maatregelen om een einde te maken aan de discriminatie. 

15 januari 2013
Meest recente uitspraak in deze zaak (SGP zaak ) 20 juli 2012 Europees Hof van de Rechten van de Mens

De SGP heeft in oktober 2010 aangekondigd zich niet neer te leggen bij het oordeel van de Hoge Raad, en is daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt. 

Het Europese hof oordeelde in 2012 dat de SGP vrouwen niet mag uitsluiten, ook niet op grond van godsdienstige motieven. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is bijzonder verheugd met de uitspraak en verwacht op korte termijn effectieve maatregelen om een einde te maken aan de discriminatie. 

15 januari 2013
Meest recente uitspraak in deze zaak (Sollicitatie procedure Universiteit van Amsterdam) Rechtbank Amsterdam

Op 13 maart heeft Rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan. Uit het vonnis blijkt dat de rechter heeft aangenomen dat de door het fonds en Kuiper aangevoerde feiten betreffende het verloop van de sollicitatieprocedure (waaronder de samenstelling van de selectiecommissie, het gebrek aan een objectieve buitenstaander bij de selectie van kandidaten, het feit dat de sollicitatieprocedure zoals die was omschreven in de tekst van de vacature na het vaststellen van de shortlist niet is gevolgd, en de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke wetenschappers in Nederland) een vermoeden opleveren dat de UvA ten aanzien van Kuiper onderscheid heeft gemaakt naar geslacht. De rechter oordeelt echter dat de UvA erin is geslaagd om dit vermoeden te weerleggen en heeft de vorderingen van het fonds en Kuiper daarom afgewezen.

21 juli 2012
Meest recente uitspraak in deze zaak (SGP zaak ) 20 juli 2012 Europees Hof van de Rechten van de Mens

De SGP heeft in oktober 2010 aangekondigd zich niet neer te leggen bij het oordeel van de Hoge Raad, en is daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt. 

Het Europese hof oordeelde in 2012 dat de SGP vrouwen niet mag uitsluiten, ook niet op grond van godsdienstige motieven. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is bijzonder verheugd met de uitspraak en verwacht op korte termijn effectieve maatregelen om een einde te maken aan de discriminatie. 

16 april 2012
Meest recente uitspraak in deze zaak (Rechtspositie Alphahulpen) 5 november 2013 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Het gerechtshof Arnhem heeft de alphahulpen in het gelijk gesteld en oordeelde dat de alphahulp een arbeidsovereenkomst met de zorginstelling en niet met de client. De alphahulpen zijn daarmee in het gelijkgesteld. 

25 januari 2012
Meest recente uitspraak in deze zaak (Rechtspositie Alphahulpen) 5 november 2013 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Het gerechtshof Arnhem heeft de alphahulpen in het gelijk gesteld en oordeelde dat de alphahulp een arbeidsovereenkomst met de zorginstelling en niet met de client. De alphahulpen zijn daarmee in het gelijkgesteld. 

Pagina's