Clara Wichmann wil keuzevrijheid voor borstkankerscreening 75+

10 december 2009

Oók vrouwen die ouder dan 75 zijn, moeten recht krijgen op preventief borstkanker-onderzoek. Om dat te bewerkstelligen heeft het Proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met drie dames van 75+ hoger beroep aangetekend tegen de Staat. Ook de BorstkankerVereniging Nederland heeft zich gevoegd in dit proces. Op maandag 14 december worden de pleidooien gehouden voor het Hof te Den Haag.

Oudere vrouwen mogen niet langer gediscrimineerd worden bij het preventieve Bevolkingsonderzoek Borstkanker (BOB). Juist bij oudere vrouwen is het opsporen van borstkanker relatief gemakkelijk en is borstkanker ook goed te behandelen. Jaarlijks sterven enkele honderden oudere vrouwen onnodig aan borstkanker die uitgezaaid is. De eisers vinden uitsluiting van het bevolkingsonderzoek daarom onrechtmatig. Zij willen dat vrouwen die zelf aangeven dat ze ook boven hun 75e opgeroepen willen worden kunnen blijven meedoen aan het bevolkingsonderzoek.

Volgens de Nederlandse Staat gaat het bij het selecteren van een onderzoeksgroep om de collectieve winst, niet om individuele gevallen. Vrouwen boven de 75 kunnen bij een knobbeltje altijd naar de huisarts. Helaas is het dan vaak wel al te laat. De Staat wijst verder op het gevaar van overbehandeling van een groep die niet zo lang meer te leven heeft. Eisers staan op het standpunt dat oudere vrouwen zelf goed in staat zijn te beoordelen of zij een behandeling wensen voor hun levensbedreigende ziekte en of dit bijdraagt aan de kwaliteit van hun leven, dan wel daar afbreuk aan doet.

Achtergrond
Toen het Bevolkingsonderzoek Borstkanker in 1989 werd ingevoerd, was de bovengrens 70 jaar. Later werd deze onder druk van deskundigen en ouderenorganisaties verhoogd naar 75. De belofte dat dit na 10 jaar zou worden herzien is niet ingelost. De overheid gebruikt steeds als argument dat preventief borstonderzoek te belastend zou zijn voor oudere vrouwen. Maar het gaat er om alle vrouwen een eigen keus te geven. Een meerderheid van de opgeroepen dames doet nu ook (vrijwillig) mee. Waarom zouden ze daarmee willen stoppen na hun 75ste verjaardag? Juist 75+ vrouwen hebben veel te winnen bij preventief onderzoek. Vroege opsporing is bij hen nog effectiever dan bij de groep 50 tot 75 jarigen. De meeste gezwellen die door middel van screening aan het licht komen, zijn klein en nog niet uitgezaaid en dus goed te behandelen. In 2007 stierven in ons land 3180 vrouwen aan borstkanker, ruim een derde van hen was ouder dan 75 jaar.

Er zijn 3 films gemaakt ter ondersteuning van het proces. Zie de link onder Extern gerelateerd.