Oproep voor vrouwen van 75+ met klachten over doorverwijzing borstkankeronderzoek

26 juni 2010

Op 9 februari 2010 was het Proefprocessenfonds Clara Wichmann teleurgesteld over de uitspraak van het Hof Den Haag, die in hoger beroep van het Kort Geding besloot dat de Staat vrouwen die ouder dan 75 zijn mag uitsluiten van het preventieve bevolkingsonderzoek borstkanker. Maar er zaten ook positieve elementen in de uitspraak.

Eén van de positieve elementen was dat de rechter heeft bepaald dat vrouwen ouder dan 75 altijd het recht hebben op preventief onderzoek naar borstkanker. Huisartsen wilden een verwijzing van vrouwen die geen klachten hadden en die enkel preventief onderzoek wensten nogal eens weigeren. Vrouwen kunnen thans echter met dit arrest in de hand wel degelijk dit onderzoek afdwingen.

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft doormiddel van een brief verschillende instanties, waaronder het Bestuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), op de hoogte gebracht van het arrest. Als huisartsen zich niet aan deze regels houden wil het fonds dit graag weten. Indien vrouwen van 75+ die niet meer in aanmerking komen voor het bevolkingsonderzoek, merken dat zij ondanks hun verzoek niet voor nader onderzoek worden verwezen, kunnen zich tot de betreffende instanties wenden en het fonds daarvan melding doen.