Uitspraak Hoge Raad in zaak Borstonderzoek 75+

8 november 2012

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann blijft van mening dat oudere vrouwen niet langer gediscrimineerd mogen worden bij het bevolkingsonderzoek. Om dat te bewerkstelligen had het Proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met drie dames van 75+ en de Borstkankervereniging hoger beroep aangetekend tegen de Staat. Juist bij oudere vrouwen is het opsporen van borstkanker relatief gemakkelijk en is borstkanker ook goed te behandelen. Jaarlijks sterven enkele honderden oudere vrouwen onnodig aan borstkanker die uitgezaaid is. De eisers vinden uitsluiting van het bevolkingsonderzoek onrechtmatig. Zij willen dat vrouwen die zelf aangeven dat ze ook boven hun 75e opgeroepen willen worden kunnen blijven meedoen aan het bevolkingsonderzoek.

Het gerechtshof overwoog dat de afweging van nut en gezondheidsrisico's een medisch vraagstuk betreft, dat in de eerste plaats door de medische wetenschap moet worden beantwoord. De Gezondheidsraad heeft de wettelijke taak om de Staat bij gezondheidsvragen voor te lichten over de stand van de medische wetenschap.