Brief minister Plasterk

30 maart 2013

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer bij brief van 26 maart 2013 geïnformeerd te kunnen instemmen met het zogenaamde dubbelbesluit van de SGP. Hiermee handelt de SGP volgens de minister in overeenstemming met de uitspraak van 9 april 2010 van de Hoge Raad (LJN: BK4547). Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, procespartij in de genoemde Hoge Raad uitspraak, zal zich over dit standpunt van de minister beraden. Een nadere inhoudelijke reactie volgt.

Rechtszaak: