Steun het proefproces over veiligheid van borstimplantaten

20 december 2013

Het Clara Wichmann fonds is een procedure gestart tegen de Staat. Daarmee wil het fonds bewerkstelligen dat de Staat de veiligheid van borstimplantaten waarborgt. De procedure wordt ook gevoerd namens de stichting Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen Implantaten (SVS).

Bent u ook van mening dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet langer moet afwachten maar juist nu moet ingrijpen? Help ons dit proefproces te financieren! Steun het fonds o.v.v. ‘Veiligheid borstimplantaten’

NL03 INGB 0000 64 34 64