Vacature Bestuurslid (onbezoldigd)

11 maart 2013

Het zittend bestuur is op zoek naar een nieuw, ervaren Bestuurslid (onbezoldigd) met affiniteit voor het werkgebied van de Stichting.


De Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunt de totstandkoming van baanbrekende jurisprudentie ten aanzien van onder meer principiële rechtsvragen omtrent gelijke behandeling man en vrouw, en voert proefprocedures teneinde de rechtspositie van vrouwen in Nederland blijvend te verbeteren.

Het fonds geeft financiële ondersteuning aan rechtszaken. Het gaat hierbij om individuele rechtszaken die het individuele belang overstijgen en waarvan de gunstige uitkomst voor een grotere groep vrouwen van belang kan zijn. Rechtszoekende vrouwen die door een advocaat worden bijgestaan dienen een aanvraag in bij het Fonds. De aanvraag wordt door het bestuur van het Fonds beoordeeld. Het fonds is een particuliere organisatie die afhankelijk is van giften van donateurs.

Functie inhoud

• U woont de maandelijkse vergaderingen van het bestuur bij
• U bent case manager van verschillende aanvragen en/of lopende proefprocessen
• U bent verantwoordelijk voor het contact met de desbetreffende advocaten
• U denkt en stemt mee over overig beleid en beslissingen (lopende zaken, nieuwe te steunen zaken, communicatie-aangelegenheden, begroting en jaarverslag)
• U voert regelmatig schriftelijk overleg (per mail) met medebestuursleden, waarbij in geval van spoed over bijvoorbeeld een aanvraag kan worden besloten
• U besteedt ongeveer één dagdeel per week aan deze functie

Profiel

• U bent jurist en liefst advocaat.
• U draagt de vrouwenemancipatie een warm hart toe en wilt effectieve middelen inzetten om rechtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen op te heffen
• U bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen die vrouwen raken
• U bent slagvaardig en professioneel

Sollicitatieprocedure

Uw Curriculum Vitae en korte motivatie kunt u richten aan: Proefprocessenfonds Clara Wichmann, info@clara-wichmann.nl