Geen voorkeurbeleid mannelijke rechters

25 juni 2014

'De toename van het aantal vrouwelijke rechters zal zeker niet worden gecombineerd met een voorkeursbehandeling van mannen'. Dit bericht was te lezen in Trouw op 24 juni jl. Het is de reactie van rechtbank Den Haag en de Raad voor de Rechtspraak als reactie op de brief die het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Vereniging voor Vrouw en Recht op 18 juni verstuurde. De brief ging uit naar aanleiding van het nieuwsbericht dat rechtbank Den Haag mogelijk mannelijke rechters bij sollicitaties wilde voortrekken. In het artikel van Trouw van 24 juni jl. werd door de Raad en de rechtbank inhoudelijk gereageerd op de brief. Een dergelijkevoorkeursbehandeling noemen zij 'strijdig met de wet'. 

Het fonds is uiteraard tevreden dat de Raad en de rechtbank afstand hebben genomen van eerdere berichten over een eventueel voorkeurbeleid voor mannelijke rechters.