Nieuwsbrief december 2015

30 december 2015

Bekijk onze laatste nieuwsbrief van december 2015

Voorwoord:
Geachte donateurs, belangstellenden en vrienden van het fonds, 


Er is dit jaar weer veel werk verricht ten aanzien van het voorbereiden en procederen van rechtszaken die de rechten van vrouwen versterken. Daar vertellen wij in de nieuwsbrief graag meer over.

In de loop van het jaar heb ik met een aantal van u gesproken. Het was geweldig om uw idealen voor een verbetering van de maatschappelijke positie van vrouwen te beluisteren, daarmee tot nieuwe ideeën te komen en te horen hoezeer u het werk van het fonds waardeert.

Ook namens het bestuur wil ik u van harte bedanken voor uw bijdragen en interesse voor ons werk. Door u kunnen we onafhankelijk van overheidssteun blijven strijden voor de rechten van vrouwen, wat helaas ondanks dat er al zoveel is bereikt, nog steeds broodnodig is.

Anniek de Ruijter
Voorzitter Proefprocessenfonds Clara Wichmann