Stand van zaken zwangerschapsuitkering

28 december 2015

Minister Asscher weigert gehoor te geven aan de aanbevelingen van het CEDAW rondom de zwangerschapsuitkering van vrouwen in de periode 2004 tot 2008. In februari 2014 oordeelde het CEDAW dat de Nederlandse Staat de zwangere zelfstandigen zonder uitkering moet compenseren.

De zes klaagsters in deze procedure hebben met de uitspraak van het CEDAW toch een uitkering aangevraagd bij het UWV. Resultaat: Eén klaagster heeft de uitkering toegekend gekregen! De andere vrouwen zijn in bezwaar en beroep gegaan tegen hun afwijzing. Hier wordt naar voren gebracht dat aan één van de zes de uitkering is toegewezen en dat op basis van het gelijkheidsbeginsel voor de anderen hetzelfde behoort te gelden. Het UWV verwerpt deze argumentatie en stelt dat het fout was die ene uitkering toe te kennen.

De rechtbanken in Utrecht en Amsterdam zullen hier in de loop van 2016 een juridisch oordeel over vellen. Ondanks dat deze procedure al jaren voortsleept blijft het fonds volharden en zijn we nog lang niet uitgeprocedeerd zolang er geen gerechtigheid is voor deze vrouwen.