Minister Schippers beperkt het recht op abortus

27 juni 2016

Minister Schippers heeft vandaag aangekondigd dat ze voor de kerst een wetswijziging aan de Kamer zal sturen waarin de overtijdbehandeling onder het Wetboek van Strafrecht zal worden gebracht. Het lijkt erop dat Nederland eenzelfde soort ontwikkeling volgt in het inperken van abortusrechten als de VS en Polen.

 

De Minister deed dit voorstel een maand nadat Women on Waves en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met huisartsen en verloskundigen de Staat hebben gedagvaard voor het belemmeren van de toegang tot abortus pillen bij de huisarts. Deze klacht moet nog worden gehoord door de rechter. Women on Waves en Clara Wichmann hebben de rechter verzocht om een bevestiging van de huidige juridische interpretatie van de Wet Afbreking Zwangerschap, op basis van bestaande rechterlijke uitspraken en de achterliggende wetsgeschiedenis, waarbij ervan uit wordt gegaan dat het verstrekken van de abortuspil door de huisarts voor een overtijdsbehandeling veilig en legaal is.

 

Women on Waves en het Clara Wichmannfonds geven in hun reactie op het voorstel van de minister aan dat het voorliggende voorstel om de overtijdbehandeling ook onder het Wetboek van Stafrecht te voegen, juridisch onjuist is en een beperking van het recht op abortus inhoudt die in strijd is met de rechten van vrouwen en staat lijnrecht tegenover het advies van de VN mensenrechten commissie en de richtlijnen van de Wereld Gezondheids Organisatie voor een goede abortus hulpverlening.

 

Klik hier om volledige tekst van de dagvaarding te lezen.

 

Het proefprocessenfonds krijgt veel vragen over de abortuspil - lees hier de FAQ.

Rechtszaak: