Oproep tot herbezinning invoering integrale geboortezorg

27 januari 2016

De huidige hervorming van de geboortezorg en de invoering van een integraal verzekeringstarief voor de zwangerschap en de baring in 2017 levert een gevaar op voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Dit schrijven onder andere het Clara Wichmann Proefprocessenfonds en de Nederlandse Vrouwen Raad aan Minister Schippers. De Minister Schippers wordt opgeroepen tot een herbezinning en het doen van een gedegen onderzoek alvorens het hele systeem op de schop wordt gedaan.

 

“Nog niet lang geleden waren er voorstellen om de Nederlandse Geboortezorg op de werelderfgoedlijst van UNESCO te zetten, en korte tijd later, na één negatieve vergelijkende studie ten aanzien van de perinatale sterfte, moet het hele systeem weg zonder dat duidelijk is wat de relatie is tussen ons geboortezorg systeem en de uitkomsten van dit onderzoek” zegt Anniek de Ruijter, voorzitter van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann.

 

Het Proefprocessenfonds vreest dat er te weinig is gekeken naar de belangen van vrouwen bij het maken van de nieuwe plannen.  Zo zal het veel moeilijker worden om van verloskundige of ziekenhuis te wisselen. De protocollen van hoe de vrouw “moet” baren worden strenger en de speelruimte voor zorgverleners om tegemoet te komen aan de wensen van de zwangere worden steeds geringer. Vrouwen lopen het gevaar om in een fuik van zorgverleners terecht te komen, waardoor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen op de tocht komt te staan. Het Proefprocessenfonds maakt zich ook zorgen over de willekeur die gecreëerd zal worden door de hervormingen grotendeels aan de regio’s over te laten. Volgens het fonds moeten een aantal elementen in een hervormd systeem in elke regio worden gegarandeerd, zoals het respect voor de zelfbeschikking van vrouwen, alternatieven voor ziekenhuis zorg (bijvoorbeeld de thuisbevalling of verloskundig geleide geboortecentra) en gemakkelijke toegang tot een breed scala aan pijnbestrijdingsmiddelen.  

 

Het oude stelsel rond geboortezorg kan zeker verbetering gebruiken, maar goede redenen om het huidige systeem volledig om te gooien ontbreken. Er is sprake van een koude sanering van de eerste lijns zorg. De plannen zijn overhaast, onvoldoende onderbouwd, en de rechten van vrouwen worden over het hoofd gezien.  De ondertekenaars van de brief trekken daarom aan de bel en hopen dat de minister serieus naar deze zorgen wil kijken en de huidige plannen wil herzien.


Lees hier de brief die het proefprocessenfonds op 27 januari aan minister Schippers verstuurde.