Rectificatie inzake geboortezorg

29 september 2016

In een uitnodiging van Midwifery Business voor de Nederlandse Organisatie Verloskundigen en Zwangeren (NOVEZ) is het Clara Wichmann Fonds genoemd als mede oprichter van NOVEZ. Hierbij wil het Fonds expliciet afstand nemen van dit statement. Het Clara Wichmann Fonds is niet betrokken bij enigerlei belangenbehartiging van verloskundigen.

Het Fonds heeft zich uitgesproken tegen de Beleidsregel Integrale Geboortezorg, omdat dit de keuzevrijheid van zwangere vrouwen in de geboortezorg beperkt. Het Fonds geeft geen toestemming aan enige andere organisatie om de naam van het Fonds te gebruiken voor reclame-uitingen of aankondigingen. Het Fonds behartigt de belangen van vrouwen en niet van beroepsorganisaties.