Stand van zaken: zwangeren zelfstandigen 2004-2008

30 september 2016

Op 23 september heeft Rechtbank Midden-Nederland bepaald dat het UWV een zwangere zelfstandige die in 2005 is bevallen een zwangerschapsuitkering moet toekennen. Het is een goed onderbouwde uitspraak waarbij de Rechtbank de uitspraak van het CEDAW, de commissie die toeziet om de naleving van het VN-vrouwenverdrag, bevestigt.

De eiseres is samen met vijf andere zelfstandige onderneemsters al tien jaar aan het procederen. Zij worden hierin gesteund door het Proefprocessenfonds Clara Wichmann.

Er is nu een heel belangrijke eerste stap gezet, die uitzicht geeft op gerechtigheid voor de groep zwangere zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 zijn bevallen.

Maar we zijn er nog niet. Eerder dit jaar oordeelde Rechtbank Amsterdam, in onze andere zaak van twee eiseressen, dat er geen reden was om geldelijke vergoeding toe te kennen. Zij gaan hiertegen in beroep. De Centrale Raad van Beroep zal hier uiteindelijk over beslissen. Dit wordt een belangrijke uitspraak – een datum is nog niet bekend. 

Advies voor zwangere zelfstandigen die zijn bevallen in de periode 2004-2008:


1. U kunt zich aanmelden bij het meldpunt zwangere zelfstandigen van de FNV: post@fnvvrouw.nl. Via dit meldpunt wordt u op de hoogte gehouden.
Lees hier meer

2. Daarnaast is het goed dat u een ZEZ-uitkering bij het UWV aanvraagt. Het doel hiervan is het veilig stellen van uitkeringsrechten als ook de Centrale Raad van Beroep tot het oordeel komt dat eiseressen recht hebben op een uitkering dan wel schadevergoeding.

3. Het is goed mogelijk dat er een eventuele positieve uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in eerste instantie alleen direct betrekking heeft op de zes vrouwen die bij CEDAW met succes een klacht indienden. Het is daarom zeker aan te bevelen om een beroep te doen op een eventuele rechtsbijstandsverzekering. Wie lid is van een vakbond of beroepsorganisatie kan waarschijnlijk langs die route juridisch ondersteuning krijgen.