Vraag om reactie Minster Schippers door Tweede Kamercommissie

10 februari 2016

De Tweede Kamercommissie VWS heeft om een reactie gevraagd van minister Schippers op de brief van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann. In de brief roept het fonds op tot herbezinning van de voorgenomen hervormingen van de geboortezorg.

De minister zal binnenkort een brief naar de Kamer sturen, met daarin waarschijnlijk een afschrift van haar reactie op de brief van het fonds.