Oproep documentaire ‘Huwelijkse gevangenschap’

15 november 2017

Oproep:
Voor het onderzoek naar ‘Huwelijkse gevangenschap’ maakt onderzoeker Benedicta Deogratias een korte documentaire. Hiervoor is zij op zoek naar vrouwen/mannen die zich in een situatie van huwelijkse gevangenschap bevinden of hebben bevonden. Zij zullen o.a. worden gevraagd om hun ‘huwelijkse gevangenschap’ ervaringen te delen.

Wij hopen dat u haar/ons hierbij kan helpen. Als u zelf bereid bent mee te werken aan een interview of als u iemand anders kent die mee wil werken aan een interview, zou u dan contact willen opnemen met Benedicta: b.deogratias@maastrichtuniversity.nl? Bij voorbaat hartelijk dank!

Rapportage
Het eerste deel van de eindrapportage ‘Huwelijkse gevangenschap in de praktijk’ is verschenen. Het rapport 'Wel gescheiden, niet gescheiden? Een empirisch onderzoek naar huwelijkse gevangenschap in Nederland' is te vinden op de volgende website: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/over-de-um/faculteiten/rechtsgeleerdheid/capaciteitsgroepen/privaatrecht/projecten/echtscheiding-e-4


Het proefprocessenfonds Clara Wichmann neemt als maatschappelijk partner deel aan het onderzoek van Universiteit Maastricht naar echtscheiding en religie, in het kader van het onderzoeksproject 'Marital Captivity: Bridging the Gap between Religion and Law'. Tevens zijn Atria (kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis), Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON), en Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah maatschappelijk partner.