Clara Wichmann fonds: óók zieke alphahulp verdient loondoorbetaling

6 september 2009

Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest, dat alphahulpen zonder inkomen komen te zitten wanneer zij zélf een keertje ziek zijn. Dat vindt mevrouw Van Heugten te Harderwijk, alphahulp, die haar krachten bundelde met het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, de Vereniging voor Vrouw en Recht en de Stichting Alphatrots.

Inzet van de rechtszaak die op 10 juni 2009 start: thuiszorgorganisatie Beeuwkes moet tóch het loon doorbetalen over de weken dat de alfahulp haar pols gebroken had, in totaal € 3.790.

De kernvraag in de zaak is: Wie moet er bij ziekte het loon doorbetalen? Is de thuiszorgorganisatie de werkgever van de alphahulp, of heeft de thuiszorgorganisatie alleen maar bemiddeld en is de cliënt de werkgever van de alphahulp? Bovengenoemde partijen stellen zich op het standpunt dat Beeuwkes Thuiszorg zonder meer de werkgever is. Advocaat Mac Vijn: 'Er is in dit geval wel degelijk een gezagsverhouding tussen de thuiszorgorganisatie en de alphahulp. Beeuwkes Thuiszorg geeft Van Heugten instructies. Maar ook al zou Beeuwkes Thuiszorg niet de formele werkgever zijn dan moet de instelling nog bij ziekte de eerst zes weken het loon doorbetalen. Beeuwkes doet immers normaal ook de maandelijkse loonbetalingen aan Van Heugten'

Vreemd is dat de gemeenten, die op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mensen met problemen, de loondoorbetaling van alphahulpen bij ziekte moeten compenseren. Er zou dus geen probleem hoeven zijn wanneer Beeuwkes Thuiszorg over de loondoorbetaling goede afspraken met de gemeente zou hebben. De thuiszorgorganisatie blijft zich echter op het standpunt stellen dat er geen sprake is van werkgeverschap en dat de alphahulp het ziekengeld maar bij haar cli?nten moet gaan vragen.

Het Clara Wichmann Fonds is van oordeel dat duidelijkheid moet komen over de rechtspositie van alphahulpen bij ziekte. Hester Jansen, voorzitter van het fonds: 'Dit is een typisch voorbeeld van werk dat vooral door vrouwen wordt gedaan. Wat maakt alphahulpen zo anders dat hun loon bij ziekte niet doorbetaald zou hoeven te worden? Met een gebroken pols kun je echt je werk als alphahulp niet doen!'

Afbeelding: