Niet verlengen tijdelijke aanstelling vanwege (afwezigheid wegens) zwangerschap

Thema: 
Datum garantstelling: 
1 maart 2002

Aanvraagster heeft een tijdelijke aanstelling van zeven maanden bij wijze van proef. Na een maand is zij ziek geworden als gevolg van (een onverwachte) zwangerschap. Zij is zo ziek geworden dat ze vervolgens bijna niet meer heeft kunnen werken. De aanstelling wordt nu niet verlengd, naar we aannemen op grond van de (afwezigheid wegens) zwangerschap.

 

Beslissing proefprocessenfonds:
De Commissie gelijke behandeling heeft al een aantal malen geoordeeld dat het niet verlengen van de tijdelijke aanstelling vanwege (afwezigheid wegens) zwangerschap onderscheid naar geslacht is. De bestuursrechter heeft zich er nog niet over uitgesproken, zodat deze zaak zich leent voor een proefprocedure. De advocaat heeft bij het fonds een begroting van de kosten ingediend met het verzoek om toezegging garantstelling. De begroting wordt goedgekeurd en er wordt naast de garantstelling voor de proceskosten een bijdrage in de advocaatkosten gegeven.

Stand van zaken
De zaak is geëindigd in een schikking. Stand van zaken