MELDPUNT zwangerschapsuitkering zelfstandigen

2 juli 2014

FNV Vrouw zet zich in voor een meldpunt bij de FNV voor zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 hun zwangerschapsuitkering misliepen en neemt alvast het voortouw.

 

Alle 17.000 zelfstandig werkende vrouwen die tussen 2004 en 2008 zonder zwangerschapsuitkering moeder werden moeten gecompenseerd worden door de Staat der Nederlanden. Dit heeft het CEDAW-Comite dat toeziet op de naleving van het VN-Vrouwenverdrag eerder dit jaar uitgesproken in een klachtprocedure. Die was met hulp van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann aangespannen door zes FNV-leden die een kind kregen nadat de eerste zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen is afgeschaft.

 

Als jij tot de groep zelfstandigen zonder zwangerschapsuitkering hoort, meld je dan alvast via post@fnvvrouw.nl met je naam, adres, emailadres en geboortedatum van je kind. Dan houden we je op de hoogte. En: zoek zelf vast uit hoe hoog je belastbaar inkomen destijds was (bij de belastingdienst, als je zelf je administratie over dat jaar al vernietigd hebt). Dat kon je voor het vervolg wel eens nodig hebben.