Discriminatie bij vaststellen letselschadevergoeding voor jonge vrouwen.

20 augustus 2014

Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat verzekeraar Reaal discrimineert bij het berekenen van een letselschadevergoeding bij een jonge vrouw.

Een vrouw die als kind slachtoffer was van een ernstig verkeersongeluk en hierdoor arbeidsongeschikt werd, diende een klacht in bij het College omdat Reaal er bij de schadeberekening vanuit ging dat de vrouw kinderen zou krijgen, vanaf haar 26e tot haar 36e niet zou werken en daarna 50% zou werken. Hierdoor zou de vrouw een veel lager schadebedrag ontvangen dan een man in dezelfde positie. Dit onderscheid naar geslacht is discriminatie en dat is in Nederland verboden. Het College roept verzekeraars op mannen en vrouwen hierin gelijk te behandelen.

De vrouw wordt door het Proefprocessenfonds Clara Wichmann in hoger beroep bijgestaan tegen een vonnis van de rechtbank Den Haag waarin de rechtbank oordeelde dat het redelijk is te veronderstellen dat de vrouw kinderen zou krijgen en tien jaar niet zou werken. Zie hiervoor een eerder persbericht. Gelet op het oordeel van het College ziet het Proefprocessenfonds het hoger beroep met vertrouwen tegemoet.