Rechtbank discrimineert vrouw bij letselschadevergoeding

Datum garantstelling: 
1 januari 2014

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann steunt een jeugdig verkeersslachtoffer in het aanvechten van een vonnis van de rechtbank Den Haag. De rechtbank maakt in haar vonnis een verboden onderscheid naar geslacht bij het vaststellen van de letselschadevergoeding.

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann vindt dat de rechtbank discriminerende aannames doet op basis van seksestereotypen. Daarnaast vindt het fonds dat de rechtbank in de beschikking de bewijslast dat het slachtoffer niet voldoet aan het stereotype beeld van een (niet of parttime werkende) vrouw eenzijdig bij het slachtoffer neerlegt. Daarbij houdt de rechtbank geen rekening met signalen in de arbeidsparticipatie van vrouwen in de toekomst.

De familie van het slachtoffer bereidt een bodemprocedure voor om het vonnis aan te vechten. Zij worden in de rechtsgang gesteund door het fonds.

Stand van zaken