Zwangere zzp'ers geen uitkering van de Staat

24 september 2014

De twintigduizend zzp'ers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, krijgen geen zwangerschapsverlofuitkering van de overheid. Dat staat vermeld in een brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer alsmede in een brief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het CEDAW Comité.

Het CEDAW Comite had op 17 februari 2014 bepaald dat de Staat artikel 11 van het VN-Vrouwenverdrag had geschonden door in de periode tussen 2004 en 2008 geen zwangerschapsregeling te treffen voor zwangere zelfstandigen. Het CEDAW doet de aanbeveling om deze zzp’ers (naar schatting 20.000) compensatie te bieden.

De Staat is niet overtuigd van de juridische argumenten van het CEDAW. De staat voert het argument dat de verdragsbepalingen over loon en verlof niet gaan over  zelfstandigen maar over werknemers in loondienst. Voorts acht de Staat het niet opportuun om compensatie te bieden, nu de doelstelling van de bepaling - rust voor moeder en kind - achteraf niet meer wordt bereikt. De Staat biedt aan de kosten van de procedure, mits redelijk en billijk, te vergoeden.

 

Deze uitspraak is teleurstellend. De Staat heeft het VN-Vrouwenverdrag ondertekend en is gehouden om de uitspraak te volgen. Het is niet aan de Staat om in dit stadium nog met juridische argumenten te komen. Deze zijn in de procedure al weerlegd door het CEDAW. Opvallend is wel dat de Staat bereid is de kosten verbonden aan het voeren van deze procedure te betalen.

 

Het proefprocessenfonds Clara Wichmann beraadt zich nader over juridische en politieke vervolgstappen. Er is overleg met de FNV en de Vereniging voor Vrouw en Recht.