Uitnodiging seminar: Zaak van de zwangere zelfstandigen tegen de Staat der Nederlanden

26 november 2014

Seminar Sociale en economische mensenrechten van de vrouw: reden tot (wan)hoop? Zaak van de zwangere zelfstandigen tegen de Staat der Nederlanden
2 december, 18.00 - 20.00

Procedure
Tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 hebben in Nederland veel ZZP’ers geen aanspraak kunnen maken op een publiekrechtelijke zwangerschapsuitkering ten gevolge van het ontbreken van een wettelijke regeling. De Nederlandse staat handelde daarmee in strijd met haar verplichtingen voortvloeiend uit artikel 11 lid 2 van het VN-Vrouwenverdrag. Dat oordeelde het CEDAW, het comité dat toezicht houdt op de naleving van het Vrouwenverdrag, in haar uitspraak van 19 feburari 2014 in een individuele klachtprocedure van zes Nederlandse vrouwen. De klaagsters werden gesteund door het Proefprocessenfonds Clara Wichmann. 

 

Artikel 11 lid 2 van het Vrouwenverdrag heeft rechtstreekse werking en is van toepassing op zelfstandigen, aldus het CEDAW-comité. Het comité heeft Nederland aanbevolen om de klaagsters schadeloos te stellen en de situatie van andere vrouwen in dezelfde positie te addresseren. Deze uitspraak is zeer hoopgevend voor het effectueren van economische en sociale mensenrechten en de rechtspositie van vrouwen. 

 

In de follow-up procedure berichtte Nederland echter de klaagsters en het CEDAW-comité de aanbevelingen niet te zullen opvolgen. Deze houding van de Nederlandse staat is op zijn minst zorgwekkend te noemen. Nederland laat niet alleen de klaagsters in de kou, maar ondermijnt tevens de individuele klachtenprocedure en schendt haar verdragsverplichtingen. 

 

Seminar
Op initiatief van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten organiseren het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Vereniging Vrouw en Recht een seminar waarin deze klachtprocedure en de follow-up door drs. Leontine Bijleveld, voorzitter van het Netwerk Vrouwenverdrag, en mr. Mac Vijn, de advocaat van de klaagsters, wordt besproken. Professor Rikki Holtmaat zal deze bijeenkomst voorzitten. 

 

Het seminar vindt plaats op dinsdag 2 december 2014 van 18:00 tot 20:00 uur in zaal A 009 van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (Oudemanhuispoort 4-6). 

 

Aanmelden

Aanmelden kan via: info@vrouwenrecht.nl