Voorlichting werk Clara Wichmann fonds

15 april 2015

Anniek de Ruijter heeft op 14 april een voorlichting gegeven aan de Japanse delegatie van de Japan Bar Association over het werk van het Clara Wichmann Proefprocessenfonds. 
De hoogleraar arbeidsrecht Tahaski Yonezu leidde de delegatie rond in Nederland ter voorbereiding van een jaarcongres van de Japanese Bar Association over gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Onderdeel van het programma is de voorlichting bij het College van de Rechten van de Mens. Hier sprak ook Anniek de Ruijter.