Behandeling hoger beroep: seksuele intimidatie op werkvloer

12 oktober 2015

Op 12 oktober jl. vond de behandeling plaats van het hoger beroep tegen de beschikking van de Rechtbank waarin het verzoek van de vrouw om een voorlopig getuigenverhoor te gelasten, was afgewezen. De vrouw, een zelfstandig onderneemster, werd bij het uitvoeren van haar vormgevingswerkzaamheden voor een tijdschrift seksueel geïntimideerd door de hoofdredacteur van dat tijdschrift. Nadat de vrouw had laten weten geen interesse te hebben in een relatie met de hoofdredacteur, werd haar overeenkomst niet verlengd. De vrouw wenst thans de hoofdredacteur van het tijdschrift alsmede de directeur van de bijbehorende vereniging te doen horen.