Seksisme en CEDAW

Datum garantstelling: 
1 november 2015

De laatste tijd is de problematiek rondom seksisme meer onder de aandacht gekomen. Seksisme betekent het discrimineren op basis van geslacht. Op grond van artikel 5 lid a van het VN-Vrouwenrechtenverdrag (CEDAW) moet de Nederlandse staat passende maatregelen nemen om vooroordelen over  minderwaardigheid op basis van geslacht uit te bannen.

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann onderzoekt in samenwerking met PILP en enkele rechtswetenschappers, de toepassing van het VN-Vrouwenverdrag in zaken rondom vermeend seksisme in het openbaar.


In de pers:
Lees hier de reactie van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann op de tweet van advocatie.nl over de foto van advocatenkantoor Van Essen