Genderdiscriminatie NWO

Datum garantstelling: 
1 januari 2017

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann steunt een hoogleraar/onderzoeker die bij de rechtbank Amsterdam beroep heeft ingediend tegen een afwijzing op een Vidi-aanvraag voor onderzoeks- financiering bij het NWO.


De aanvraagster was zwanger tijdens de aanvraagprocedure en voorzag dat zij mogelijk vlak voor haar uitgerekende datum een weerwoord zou moeten schrijven op haar Vidi-aanvraag. Om deze reden had zij het NWO gevraagd om, indien beschikbaar, de referentierapporten eerder toe te sturen. Hoewel NWO haar deze accommodatie had toegezegd, en de referentierapporten eerder beschikbaar waren, zijn deze niet eerder naar de aanvraagster gestuurd. Zij was daarom gedwongen haar weerwoord tijdens haar verlof en vlak voor haar bevalling te moeten schrijven. Haar aanvraag werd afgewezen. De aanvraagster heeft bezwaar ingediend, maar NWO heeft dit bezwaar afgewezen. De aanvraagster vecht deze beslissing nu aan met steun van het fonds.

Het fonds heeft meerdere meldingen ontvangen van vrouwelijke wetenschappers die bij NWO aanlopen tegen obstakels bij het aanvragen van onderzoeks-financiering. Een NWO subsidie is van wezenlijk belang voor academische carrière. Het proefprocessenfonds Clara Wichmann vindt dat NWO ervoor moet zorgdragen dat vrouwelijke onderzoekers geen nadeel ondervinden op basis van zwangerschap en haar zorgplicht als bestuursorgaan moet nakomen om gelijke kansen te creëren voor vrouwelijke wetenschappers.