Over het fonds

De Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann stelt geld beschikbaar voor het voeren van rechtszaken die de maatschappelijke en juridische positie van vrouwen in Nederland kunnen verbeteren.

Doel

Het doel van het fonds is de betrokken vrouwen te helpen om hun recht te halen, maar vooral het verbeteren van de algemene rechtspositie van vrouwen. Dit gebeurt door het bevorderen van rechtspraak waar principiële kwesties aan de orde komen, die de rechten van vrouwen rechtstreeks raken. Het kan in deze proefprocessen bijvoorbeeld gaan over grondrechten voor vrouwen, het combineren van betaalde arbeid en zorgtaken, zwangerschap en arbeid/sociale zekerheid, huwelijk en echtscheiding, ouderschapsrechten, gelijke behandeling naar sekse bij aanvullend pensioen, of over seksueel geweld en seksuele intimidatie op het werk.

Waarom een proefprocessenfonds?

De wet- en regelgeving heeft veel verandering ondergaan als gevolg van het emancipatiebeleid van de afgelopen decennia. De doorvoering van het gelijkheidsbeginsel heeft geleid tot de opheffing van veel vormen van directe discriminatie van vrouwen. Toch is er nog steeds sprake van een dominante standaard in het recht die in de praktijk vaak gunstiger uitpakt voor de leefsituaties van mannen dan voor die van vrouwen.
De huidige wet- en regelgeving speelt onvoldoende in op de gewijzigde leefsituatie van vrouwen en de toenemende diversiteit daarin. Hierdoor zijn - opnieuw - vormen van indirecte discriminatie van vrouwen ontstaan. De komst van migranten- en vluchtelingenvrouwen geeft een extra dimensie aan de problematiek.

Rechtspositie verbeteren

De maatschappelijke positie en de rechtspositie van vrouwen kunnen nog steeds op vele terreinen beter. Het voeren van rechtszaken is één van de mogelijkheden om de maatschappelijke en juridische positie van vrouwen te verbeteren. Eén gewonnen zaak kan betekenis hebben voor duizenden vrouwen. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann helpt hierbij en zorgt ervoor dat de zaak publieke aandacht krijgt.

Beleidsplan en financiën
Voor meer informatie kunt u het beleidsplan en de laatste jaarrekeningen downloaden.
Beleidsplan

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013 

Jaarrekening 2012