Ongelijke salariëring

27 december 2011

Bij een sollicitatieprocedure wordt nog vaak gekeken naar het laatst verdiende salaris, dat bij mannen doorgaans nog altijd hoger is dan bij vrouwen. Deze beoordelingsmaatstaven werken daarmee discriminerend ten opzichte van vrouwen.

Dit jaar heeft een vrouw zich bij ons gemeld met een interessante zaak omtrent dit probleem. Zij was in 2007 als ambulancechauffeur in dienst getreden bij een Regionale Ambulance Voorziening (RAV). Bij indiensttreding is zij voor wat betreft haar salaris lager ingeschaald dan een mannelijke collega die tegelijkertijd begon met precies dezelfde functie.

Ondanks dat hun functies gelijkwaardig zijn, heeft dit ertoe geleid dat de vrouw in twee jaar tijd voor haar werkzaamheden EUR 10.000,- minder salaris heeft ontvangen dan haar mannelijke collega. Waar het in de sollicitatieprocedure is fout gegaan, is bij de maatstaven aan de hand waarvan het salaris werd bepaald. Dit was onder andere het laatstverdiende salaris, dat bij mannen vaak nog hoger is dan bij vrouwen.

De beoordelingsmaatstaven werken dus discriminerend ten opzichte van vrouwen. Opmerkelijk daarbij is nog dat de mannelijke collega niet eens relevante werkervaring had, terwijl onze aanvraagster vier jaar ervaring had opgedaan als vrijwillig ambulancier in België, naast haar werk in het bedrijf van haar man. Omdat het werk van de vrouw onbetaald was kon zij in de salarisonderhandelingen niet uitgaan van het laatstverdiend salaris, terwijl zij nota bene relevante werkervaring had.

Met een gunstig oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling in deze zaak op zak, hopen we door ondersteuning van de aanvraagster een stap in de richting van gelijke beloning van mannen en vrouwen te zetten.

Rechtszaak: