Stichting en bestuur

Het bestuur van de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann wordt gevormd door:

Mw. mr Anita de Casparis (penningmeester)
Mw. mr Machteld Claessens
Mw. mr Elena Deliran
Mw. mr Stéphanie Heinerman
Mw. mr Margreet Hemmes
Dhr. mr Jelle Klaas 
Mw. mr Jeanette Kruseman
Mw. mr. Nawal Mustafa
Mw. mr Anniek de Ruijter (voorzitter)
Mw. mr Lyn Tjon Soei Len

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann streeft naar een divers bestuur op basis van factoren zoals gender, ras, etniciteit, religie, seksuele oriëntatie, sociaaleconomische achtergrond, religie en leeftijd. Diversiteit is essentieel voor het nastreven van haar doelstellingen: het verbeteren van de rechtspositie van alle vrouwen in Nederlands. Bekijk hier het beleidsstuk diversiteit van het fonds.

 
De bestuursleden krijgen geen beloning. Medewerkers van de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann worden via een gebruikelijke salarisregeling beloond.