Expertisenetwerk

Voor de beoordeling van aanvragen en ten behoeve van het verloop en strategie van de juridische procedures die het Proefprocessenfonds Clara Wichmann steunt, maakt het bestuur regelmatig gebruik van een netwerk van experts. Deze experts zijn voor het bestuur van groot belang met name voor de beoordeling van de vraag of een bepaald proces, los van het ermee gemoeide vrouwenbelang, ook in de context van een specifiek rechtsgebied tot vernieuwing en verbetering van de rechten van vrouwen zal leiden.

Specialisten op een rechtsgebied

De aan het netwerk van experts verbonden juristen zijn allen specialist op een rechtsgebied en ondersteunen in algemene zin het belang van de ontwikkeling van gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Tegelijkertijd dragen zij op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de standpunten of zienswijzen van het Clara Wichmann Proefprocessenfonds, noch de juridische procedures die door het Fonds worden gesteund of gevoerd.

 

Experts:
Bestuursrecht:  prof. dr. I. C. van der Vlies >>
Gezondheidsrecht: prof. mr. A. Hendriks >>
Mensenrechten: prof. mr. J. Goldschmidt >>
Straf- en familierecht: mr. M. van der Lecq >>
Arbeidsrecht: mr. E. Cremers,  mr. A. Helstone >>
VN- Vrouwenverdrag:  mr. E. Cremers >>
Personen- en Familierecht:  mr. G. van Driem >>
EHRM:  prof. mr. T. Barkhuysen >>