Mogelijkheden om donateur te worden

Doneren doet u zo!
Het fonds draait - zonder subsidie -  geheel op donateurs en vrijwilligers.
Uw financiële bijdrage is daarom bijzonder welkom op ING- rekening
NL03 INGB 0000 64 34 64, ten name van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann te Amsterdam.

U kunt eenmalig een bedrag storten  maar u kunt ons ook machtigen jaarlijks of halfjaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven. Bij een machtiging geldt een minimumbedrag van € 25 per jaar. Hiervoor kunt u het contactformulier op deze site invullen of hier onze folder met machtigingsformulier downloaden.

Periodiek doneren volledig aftrekbaar
Vanaf 2014 is niet meer vereist dat u een periodieke schenking via een notariële akte doet. Als u vastlegt dat u voor een periode van minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar betaalt aan het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, dan is uw schenking zonder drempel volledig fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw situatie kunt u tot 52% inkomstenbelasting terugkrijgen van uw donatie aan het Proefprocessenfonds Clara Wichmann. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst of neem contact met ons op. 

De voordelen van een periodieke schenking zijn dus groot
Het gehele bedrag van de periodieke schenking is zonder drempel aftrekbaar van uw fiscale inkomen; het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is voor de periode van minstens vijf jaar verzekerd van uw steun.         


In testament
Het is ook mogelijk dat u het Proefprocessenfonds als begunstigde aanwijst in uw testament. Wilt u hierover mee weten? Neem dan contact met ons op.


Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is ANBI geregistreerd

Uw schenkingen zijn derhalve steeds fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van ANBI

Heeft u nog vragen?
U kunt een e-mail sturen over het donateurschap naar info@clara-wichmann.nl