Toelichting op Uitspraak Europese Hof inzake SGP

9 augustus 2012

Nederlandse Staat weer aan zet

Het Europese Hof heeft de bal teruggespeeld naar de Nederlandse Staat. Het is wachten op welke wijze de Staat uitvoering gaat geven aan de uitspraak van de Hoge Raad in 2010 door “effectieve maatregelen” te nemen.

Wat deze maatregelen gaan zijn is uiteindelijk aan de regering. Het Hof heeft verduidelijkt dat de huidige beperking van het passief kiesrecht voor vrouwen door de SGP niet door de beugel kan, maar laat het aan de Nederlandse staat om maatregelen te nemen.

Niet-ontvankelijk verklaard

Tevens heeft het Hof de SGP niet-ontvankelijk verklaard omdat de SGP geen “slachtoffer” is geworden van enig overheidshandelen, gezien het feit dat de Nederlandse Staat geen uitvoering heeft gegeven aan de uitspraak van de Hoge Raad, in 2010.

Het fonds heeft geen specifieke voorkeur voor welke maatregelen worden genomen door de Staat, zoals in de media wel is gesuggereerd. Zolang deze maar 'effectief' zijn en de SGP zowel formeel als effectief dwingen het passief kiesrecht open te stellen voor vrouwen.