SGP verliest de zaak bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

21 juli 2012

Uitspraak: SGP mag vrouwen niet discrimineren
Gisteren is uitspraak gedaan door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de SGP zaak. Het is nu echt definitief: de SGP mag vrouwen niet discrimineren door ze te weren van de kieslijst. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann strijdt al jaren tegen de uitsluiting van vrouwen door de SGP van het passief kiesrecht. Het Fonds verwacht dat er snel effectieve maatregelen tegen de SGP zullen worden genomen door de regering.

Hoog tijd voor maatregelen
En voor deze maatregelen wordt het nu wel tijd. De Staat heeft namelijk nog niets gedaan om de uitspraak van de Hoge Raad tegen de SGP, die het Europese hof bevestigt, ten uitvoer te leggen, terwijl dit naar goed constitutioneel gebruik wel verplicht is. Daarom, aldus het Hof, heeft de SGP geen reden om in Straatsburg te komen klagen, want de partij is op geen enkele wijze het slachtoffer geworden van een maatregel van de Nederlandse Staat.

SGP niet-ontvankelijk verklaard
Tegelijkertijd oordeelt het Hof ook dat zelfs al zou de SGP ontvankelijk worden verklaard met haar klacht, dan nog had zij geen gelijk gekregen. Het gelijke recht op politieke participatie kan nu eenmaal, volgens vaste jurisprudentie van het Hof, niet snel opzij worden gezet om redenen van religieuze vrijheid.

Dit is eigenlijk de grootste overwinning volgens Anniek de Ruijter, voorzitter van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann: “Pas als iedereen gelijk kan participeren in het politieke debat, kan er op een eerlijke manier worden gediscussieerd over de verhouding tussen het gelijkheidsbeginsel en de vrijheid van religie.”

Fonds verheugd met uitspraak
Tom Barkhuysen, advocaat bij Stibbe, die het fonds in deze zaak vertegenwoordigt, is verheugd met de uitspraak: “De inactiviteit van de wetgever na het arrest van de Hoge Raad was al onrechtmatig maar de Staat heeft nu helemaal geen argumenten meer om effectieve maatregelen uit te stellen.”

Het Proefprocessenfonds heeft deze juridische strijd gevoerd samen met het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, de Nederlandse Vrouwenraad (52 lidorganisaties), de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, het Humanistisch Overleg Mensenrechten, en de Vereniging Vrouwennetwerk Nederland. Nu komt het erop aan voor het fonds en de aangesloten belangengroepen dat nauwlettend in de gaten wordt gehouden welke maatregelen er worden genomen tegen de SGP door de Staat en of deze wel “effectief” zijn, zoals de Hoge Raad heeft beslist.

Rechtszaak: