Thuiszorginstelling moet zieke alfahulp 6 weken loon betalen!

25 januari 2012

Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn, dat alfahulpen - personen, veelal vrouwen, die via een zorginstelling huishoudelijk werk verrichten bij mensen thuis - helemaal geen inkomen hebben wanneer zij zélf een keer ziek zijn. De thuiszorginstelling moet bij ziekte toch ten minste zes weken loon doorbetalen. Dat vond mevrouw X., alfahulp, die haar krachten bundelde met het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, de Vereniging voor Vrouw en Recht en de Stichting Alphatrots. Zij daagde in 2009 de thuiszorginstelling via welke zij bij cliënten werkte voor de rechter omdat zij geen loon doorbetaald kreeg toen zij haar pols gebroken had. Zij vorderde doorbetaling van loon van deze instelling.

Kernvraag in deze zaak is: Wie moet bij ziekte het loon doorbetalen? De thuiszorginstelling als “werkgever” van de alfahulp of de cliënten bij wie zij door de thuiszorginstelling is geplaatst? De thuiszorginstelling vond dat dit laatste het geval was.
Het standpunt van de alfahulp: De thuiszorginstelling moet het loon tijdens ziekte doorbetalen. Deze instelling heeft een kassiersfunctie en betaalt daarom in de praktijk ook het loon van de alfahulp.
De kantonrechter te Harderwijk heeft op 18 januari 2012 vonnis gewezen in deze zaak. De uitspraak van de kantonrechter luidt dat de thuiszorginstelling verplicht is tot betaling van zes weken ziekengeld vermeerderd met 50% wettelijke verhoging wegens het niet tijdig betalen van het salaris. Daarmee is een klinkende overwinning voor de alfahulpen behaald!

De thuiszorginstelling is dus wel degelijk verplicht het loon tijdens zes weken ziekte door te betalen. Tot nu toe hebben vele instellingen dit geweigerd. Naast thuiszorginstellingen gaat het ook om andere bemiddelingsorganisaties met de kassiersfunctie die het loon van de alfahulpen betalen.

Proefprocessenfonds Clara Wichmann, de Vereniging voor Vrouw en Recht en de Stichting Alphatrots roepen alle alfahulpen op die de afgelopen vijf jaar geen ziekengeld hebben gekregen, dit alsnog op te eisen bij de instelling die hen het loon namens de cliënten uitbetaalde.

Ook doen zij, ondermeer via de brancheorganisaties, een beroep op alle thuiszorginstellingen en bemiddelingsorganisaties om uit eigen beweging de alfahulpen die het aangaat te compenseren voor het ten onrechte niet betalen van salaris tijdens ziekte. Met het toekennen van de wettelijke verhoging heeft de rechter immers nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor het tijdig betalen van ziektegeld bij deze organisaties neergelegd. “We zullen de politiek vragen om hier op toe te zien”.

In de procedure had de alfahulp primair het standpunt ingenomen dat de thuiszorginstelling haar werkgever was en niet de cliënten bij wie zij werkte. Om die reden zou zij recht hebben op een langere periode ziekengeld dan 6 weken. De kantonrechter heeft dat standpunt niet willen volgen. Daarom wordt overwogen daartegen nog in hoger beroep te gaan.