Werkwijze / hoofdlijnen beleidsplan

Advocaten van individuele vrouwen (of een groep vrouwen) die in Nederland een procedure willen gaan voeren, kunnen een garantstelling of een vergoeding van de proceskosten aanvragen. Het bestuur beoordeelt de aanvragen. 

Daadwerkelijk verbeteren rechtspositie

Belangrijkste criterium bij de beoordeling is de vraag of de procedure uitzicht biedt op een principiële uitspraak die voor meerdere vrouwen van belang kan zijn. Over het geheel genomen is het streven van het bestuur van het Proefprocessenfonds processen te ondersteunen waarmee er kan worden doorgeprocedeerd tot de hoogst mogelijke rechterlijke instantie, omdat dat de meeste kans biedt op een daadwerkelijke verbetering van de rechtspositie van vrouwen.

Garantstelling

Bij een positieve beslissing van de Commissie verleent het fonds een garantstelling voor de griffierechten en tot een bepaald maximum van de eventuele proceskostenveroordeling. Daarmee neemt het fonds (deels) het financiële risico bij het verlies van de vrouwen over.
Advocaatkosten worden in beginsel niet vergoed, maar uitzonderingen zijn mogelijk.

Het fonds als procespartij

Steeds vaker neemt het fonds zelf het initiatief tot procedures. Dan neemt het fonds ook een gedeelte van de advocaatkosten voor rekening en is zonodig zelf procespartij.

Aandachtspunten

De procedures van het fonds bestrijken een breed terrein. Accenten legt het fonds op nieuwe rechtsontwikkeling, nieuwe wetgeving en daaraan gerelateerde uitvoeringsproblematiek. Nieuwe wetten en de wijze waarop deze worden uitgevoerd, leveren maar al te vaak weer nieuwe problematiek op, die de rechtspositie van vrouwen kan verslechteren.

Garantstelling meerdere zaken over één onderwerp

Rechtsvragen zijn meestal niet met één procedure beantwoord. Daarom garandeert het fonds meerdere zaken over één onderwerp. Ook regionale spreiding kan een reden zijn om meerdere zaken over hetzelfde onderwerp te garanderen. Een positieve uitspraak in het ene arrondissement kan een gunstige invloed hebben op een uitspraak in het andere arrondissement.

 

Download hier het volledige beleidsplan