Schadevergoeding seksueel misbruik II

Datum garantstelling: 
1 oktober 2007

Het gaat hier om een soortgelijke zaak als van februari 2004. In dit geval wil de verzekeraar de schade niet vergoeden, onder andere vanwege de late melding van de schade. Indien duidelijk zou worden dat een late melding door de dader niet aan het slachtoffer kan worden tegengeworpen, zou dit voor een grote groep vrouwen een drempel om succesvol te kunnen claimen wegnemen.

Omschrijving zaak
Een slachtoffer van langdurig seksueel misbruik probeert haar schade vergoed te krijgen van de AVP verzekeraar van de dader. De verzekeraar doet een beroep op verval van recht omdat:
a) de plicht tot melding van de schade niet is nagekomen
b) de informatieplicht niet is nagekomen en
c) er ruim 13 jaar zit tussen de aansprakelijkheidsstelling van de dader en het melden van de schade aande verzekeraar.

Het slachtoffer stelt dat de verzekeraar zich hierop niet kan beroepen, aangezien de verzekeraar door de late melding niet is geschaad en omdat de verzekeraar op geen enkele wijze invloed op de omvang van de schade zou hebben kunnen uitoefenen als deze wel tijdig gemeld zou zijn.

Beslissing Proefprocessenfonds
Het fonds is van mening dat het slachtoffer haar schade vergoed moet krijgen door de verzekeraar omdat het niet terecht is dat het slachtoffer afhankelijk is van het tijdstip van het melden van de schade door de dader. Het fonds besluit tot betaling van de griffierechten en staat garant voor de proceskosten.

Het fonds wachtte het arrest in de zaak 04-02 af. Het fonds heeft besloten deze zaak niet door te zetten vanwege een negatief advies van de advocaat. Deze zag geen haalbare kans de zaak door te zetten.

Stand van zaken