Hoge Raad: Staat moet optreden tegen de SGP

9 april 2010

Vandaag deed de Hoge Raad uitspraak in de zogenaamde SGP-zaak. De vraag die voorlag was of de Staat, door ondertekening van het VN-Vrouwenverdrag, verplicht is om discriminatie van vrouwen bij politieke partijen te bestrijden. De Hoge Raad oordeelde dat dit inderdaad het geval was, en dat de Staat dus ook vrouwendiscriminatie bij de SGP niet langer mag tolereren. Al jarenlang strijdt het Clara Wichmann proefprocessenfonds tegen het uitsluiten van vrouwelijke SGP-leden van het passief kiesrecht. Voorzitter Kathalijne Buitenweg: 'We willen nu snel effectieve maatregelen zien.'

Nederland is het enige land in Europa waar een politieke partij de discriminatie van vrouwen statutair heeft vastgelegd. Vrouwen mogen wel lid worden van de SGP, maar geen Tweede Kamerlid, minister, gemeenteraadslid of wethouder worden namens deze partij. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat in een gemeente waar de SGP groot is, een vrouwelijke burgemeesterskandidaat nauwelijks kans maakt.

Het Clara Wichmann proefprocessenfonds is er altijd van overtuigd geweest dat deze situatie in strijd is met het verbod van vrouwendiscriminatie zoals onder meer opgenomen in het VN-Vrouwenverdrag en heeft daarom samen met het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, de Nederlandse Vrouwenraad (52 lidorganisaties), de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, het Humanistisch Overleg Mensenrechten, en de Vereniging Vrouwennetwerk Nederland een proces aangespannen tegen de staat, die immers verantwoordelijk is voor de naleving van het VN-Vrouwenverdrag. Vandaag gaf de Hoge Raad het Clara Wichmannfonds in het cassatieberoep gelijk, nadat eerder de rechtbank en het gerechtshof dat ook al deden (de uitspraak voor de rechtbank was voor de SGP mede aanleiding vrouwen wel als normaal stemgerechtigd lid toe te gaan laten, echter zonder hen toe te staan namens deze partij vertegenwoordigende of bestuursfuncties te bekleden).

Advocaat Tom Barkhuysen (Stibbe advocaten) is blij met de uitspraak: 'Juist in een pluriforme samenleving is er behoefte aan heldere kaders. Die zijn er nu. Geen enkele Nederlandse politieke partij mag vrouwen uitsluiten, ook niet op grond van godsdienstige motieven.'
Het Clara Wichmannfonds ziet haar jarenlange strijd nu beloond. Kathalijne Buitenweg: 'We verwachten nu op korte termijn van de regering snelle en effectieve maatregelen om een einde te maken aan de discriminatie. Het feit dat verantwoordelijk minister Hirsch Ballin demissionair is, is niet van belang voor maatregelen ter naleving van een rechterlijke uitspraak.' Volgens Buitenweg is het van belang om te benadrukken dat deze uitspraak nadrukkelijk niet de vrijheid van meningsuiting aantast. De SGP mag best vinden of zeggen dat vrouwen gediscrimineerd zouden moeten worden, maar zolang de huidige wetgeving luidt zoals die luidt mag ze deze discriminatie niet in de praktijk brengen.

Rechtszaak: