Proefprocessenfonds Clara Wichmann betreurt uitspraak borstkankeronderzoek 75+

9 februari 2010

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is teleurgesteld over de uitspraak van het Hof Den Haag, die in hoger beroep van het Kort Geding besloot dat de Staat vrouwen die ouder dan 75 zijn mag uitsluiten van het preventieve bevolkingsonderzoek borstkanker.

Hoger beroep aangetekend
Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann blijft van mening dat oudere vrouwen niet langer gediscrimineerd mogen worden bij het bevolkingsonderzoek. Om dat te bewerkstelligen had het Proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met drie dames van 75+ en de Borstkankervereniging hoger beroep aangetekend tegen de Staat. Juist bij oudere vrouwen is het opsporen van borstkanker relatief gemakkelijk en is borstkanker ook goed te behandelen. Jaarlijks sterven enkele honderden oudere vrouwen onnodig aan borstkanker die uitgezaaid is. De eisers vinden uitsluiting van het bevolkingsonderzoek onrechtmatig. Zij willen dat vrouwen die zelf aangeven dat ze ook boven hun 75e opgeroepen willen worden kunnen blijven meedoen aan het bevolkingsonderzoek.

Het gerechtshof overwoog dat de afweging van nut en gezondheidsrisico's een medisch vraagstuk betreft, dat in de eerste plaats door de medische wetenschap moet worden beantwoord. De Gezondheidsraad heeft de wettelijke taak om de Staat bij gezondheidsvragen voor te lichten over de stand van de medische wetenschap. Als deze raad om gezondheidsredenen een leeftijdsgrens adviseert, mag de Staat dat advies volgen, behalve als er voldoende sterke aanwijzingen zijn dat het advies fout is. Er zijn geen voldoende sterke aanwijzingen dat het advies van de Gezondheidsraad over de leeftijdsgrens bij borstkankeronderzoek onjuist is. Voor het gerechtshof is het feit dat er binnen de medische wetenschap een discussie over de leeftijdsgrens gaande is, niet voldoende om vast te stellen dat de Staat moet afwijken van het advies van de Gezondheidsraad om een leeftijdsgrens te hanteren.

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann blijft strijden voor de keuzevrijheid van vrouwen van boven de 75 om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek en beraadt zich nog over nader te nemen stappen.

Een link naar de uitspraak vindt u hieronder: