Voorzichtig verheugd over ontwikkelingen SGPzaak

3 december 2009

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is voorzichtig optimistisch over de uitkomst van het cassatieberoep in de zogenoemde SGP-zaak.

Op vrijdag 27 november jl. heeft de advocaat-generaal de Hoge Raad geadviseerd om de positieve beslissing van het gerechtshof Den Haag in stand te laten. Deze komt erop neer dat de Staat in strijd handelt met het VN-Vrouwenverdrag door de opstelling te gedogen van de SGP, die vrouwelijke partijleden geen stemrecht geeft en ook niet toestaat dat vrouwen een politieke functie bekleden.

Indien de Hoge Raad dit advies overneemt, zal de Staat opnieuw haar positie moeten bepalen. In zijn conclusie bespreekt de advocaat-generaal het VN-Vrouwenverdrag en de werking hiervan in de nationale rechtsorde. Daarbij gaat de advocaat-generaal ook in op de afweging enerzijds van de grondrechten van vrouwen om op gelijke wijze te kunnen deelnemen als mannen aan verkiezingen en anderzijds het grondrecht op vrijheid van vereniging en godsdienst van de SGP anderzijds.

De uitspraak van de Hoge Raad wordt spoedig in 2010 verwacht.