Movir verandert vrouw-onvriendelijke verzekeringen

27 oktober 2009

Na procedures tegen Movir, ondersteund door het Clara Wichmann proefprocessenfonds, en in afwachting van een uitspraak in de principiƫle rechtszaak of de overheid een zorgplicht heeft om een wettelijke arbeidsongeschiktheidsregeling te treffen voor zwangere zelfstandigen, komt verzekeraar Movir nu de vrouwen in kwestie tegemoet door bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) de wachttijd van twee jaar voor een zwangerschapsuitkering te schrappen.

Het Clara Wichmann Fonds is verheugd met deze ontwikkeling. 'We zien de stap die Movir zet als een zeer positieve' stelt voorzitter Kathalijne Buitenweg. 'Ik ben blij dat de verzekeraar zich onze zorgen heeft aangetrokken. Dit bewijst dat onze acties zin hebben. Wij verwachten dat andere verzekeraars volgen.'

Voorheen keerde de verzekeraar pas een zwangerschapsuitkering uit na twee jaar en keerde bovendien een lager daggeld uit aan vrouwen die wegens zwangerschap tijdelijk arbeidsongeschikt zijn.

Omdat in 2004 de publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering werd afgeschaft, vielen veel vrouwelijke ondernemers vanaf die tijd tussen wal en schip. De overheid heeft in 2008 opnieuw een wettelijke regeling tot stand gebracht. Deze regeling heeft echter geen terugwerkende kracht en kan op elk moment door de overheid worden terug gedraaid.

Daarom blijft het Clara Wichmann strijden, thans bij de Hoge Raad, voor een zorgplicht van de overheid en ook voor een uitkering met terugwerkende kracht voor die vrouwen die tussen 2004 en 2008 zwanger waren en die zich noch publiek noch particulier konden verzekeren. Buitenweg: 'Het is immers in het publieke belang dat vrouwen participeren op de arbeidsmarkt, maar ook dat vrouwen kinderen krijgen.'