Oproep documentaire ‘Huwelijkse gevangenschap’

15 november 2017

Oproep:
Voor het onderzoek naar ‘Huwelijkse gevangenschap’ maakt onderzoeker Benedicta Deogratias een korte documentaire. Hiervoor is zij op zoek naar vrouwen/mannen die zich in een situatie van huwelijkse gevangenschap bevinden of hebben bevonden. Zij zullen o.a. worden gevraagd om hun ‘huwelijkse gevangenschap’ ervaringen te delen.

Brief aan Asscher inzake compensatieregeling Zwangere Zelfstandigen - 21 okt 2017

30 oktober 2017

Samen met de FNV en de VVR hebben wij brieven geschreven over de voorgenomen compensatieregeling voor zwangere zelfstandigen 2004-2008.
De organisaties zijn blij dat minister Asscher heeft besloten om een compensatieregeling te treffen en dringen aan op een aantal verbeteringen in de uiteindelijke regeling. Een daarvan is dat de regeling moet gaan gelden voor alle zelfstandige werkende en meewerkende vrouwen die in de periode 1 augustus 2004 tot 2008 wel een kind, maar geen uitkering hebben ontvangen.

Compensatie voor 20.000 vrouwelijke ondernemers met kind

17 oktober 2017

Na een jarenlange juridische strijd van de FNV, Vrouw en Recht en Clara Wichmann, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vandaag besloten dat vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, alsnog een beroep kunnen doen op een compensatie die circa 5.600 euro per persoon zal bedragen. Dit heeft Minister Asscher van SZW vandaag laten weten aan de Eerste en Tweede Kamer. Het UWV zal de regeling gaan uitvoeren.

 

Gerechtigheid voor zwangere zelfstandige

27 juli 2017

Na jaren juridische strijd gerechtigheid voor zwangere zelfstandige

Persbericht: Invoering Integrale Geboortezorg op losse schroeven

22 juni 2017

Vandaag werd bekend dat de vrouwenrechten organisatie Clara Wichmann ontvankelijk is verklaard in haar beroep bij de rechter tegen de beleidsregel integrale geboortezorg, die ervoor zou gaan zorgen dat er grootschalige reorganisaties mogelijk zouden worden in de geboortezorg. 

 

Brief NWO-beleid rondom zwangerschap

10 mei 2017

Het fonds heeft onlangs meerdere klachten ontvangen met betrekking tot de belemmeringen en obstakels die zijn ervaren in de aanvraag-, beoordelings- en toekenningsprocedure van onderzoeksfinanciering tijdens en vlak na de zwangerschap. Vandaag stuurde het fonds samen met het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren een brief aan NWO om deze probelmatiek te agenderen.Amsterdam 10 mei 2017

Vrouwen willen eerst onderzoek naar keuzevrijheid in het nieuwe geboortezorgstelsel

5 april 2017

Vandaag werd bekend dat Clara Wichmann een juridische procedure is gestart met steun van de Patiëntenfederatie Nederland en de Human Rights in Childbirth Nederland (De Geboortebeweging) om de invoering van een nieuw geboortezorgsysteem in Nederland tijdelijk tegen te houden. De organisaties hebben samen met een tal van andere vrouwenorganisaties meermaals aan de Minister gevraagd om eerst een uitgebreid onderzoek naar keuzevrijheid te doen voordat er wordt doorgepakt met de invoering van een nieuwe manier om de geboortezorg te bekostigen.

 

Moslima's worden dupe van 'neutraliteitsbeleid'

24 maart 2017

Op 24 maart schreef bestuurslid Nawal Mustafa een opinieartikel over de uitspraak van het Europees Hof in twee disciminatiezaken rondom het dragen van een hoofddoek.

Uitspraak CRvB op 16 juni 2017

8 maart 2017

Op 16 juni 2017 behandelt de Centrale Raad van Beroep de zwangerschapsuitkering voor zwangere zelfstandigen. De uitspraak wordt zes of twaalf weken later verwacht. Dit wordt een zeer belangrijke en bepalende uitspraak.

Pagina's

Subscribe to Clara wichmann RSS