Hoge Raad verwerpt cassatieberoep WAZ zaak

8 april 2011

Vrouwelijke zelfstandige ondernemers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren hadden geen recht op een uitkering wegens zwangerschapsverlof. De Hoge Raad heeft bij arrest van 1 april 2011 het cassatieberoep verworpen.

Het recht van de sterkste

2 maart 2011

Het Clara Wichmann fonds staat zondag 06 maart op het Women Inc festival in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Van 16.00 tot 17.00 beschouwt een panel van prominente juristen onder leiding van Kathalijne Buitenweg potentiële rechtszaken die tijdens het festival aan de orde zijn gekomen. Zijn er nog wetten die discrimineren naar sekse of pakken sekseneutrale wetten ongelijk uit? Wat is de rol van het recht bij het bieden van gelijke kansen op de werkvloer? Jouw inbreng is welkom!

Expertmeeting VN-vrouwenverdrag

8 december 2010

Het Verslag van de Expert bijeenkomst over het Facultatief Protocol VN-Vrouwenverdrag op 15 september 2010 is gepubliceerd op de website van Vrouw en Recht.

Clara Wichmannproefprocessenfonds wil procespartij worden in rechtszaak SGP voor Europees Hof voor de Rechten van de Mens

14 oktober 2010

De SGP heeft aangekondigd zich niet neer te leggen bij het oordeel van de hoogste Nederlandse rechter, de Hoge Raad, dat zij geen vrouwen mag discrimineren bij de samenstelling van kandidatenlijsten ten behoeve van verkiezingen en is daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt. In april 2009 leek een eind te zijn gekomen aan een jarenlange juridische strijd over de interne partijregels, met het oordeel dat de Nederlandse staat niet-naleving van antidiscriminatiewetbepalingen niet langer mag gedogen.

Oproep voor vrouwen van 75+ met klachten over doorverwijzing borstkankeronderzoek

26 juni 2010

Op 9 februari 2010 was het Proefprocessenfonds Clara Wichmann teleurgesteld over de uitspraak van het Hof Den Haag, die in hoger beroep van het Kort Geding besloot dat de Staat vrouwen die ouder dan 75 zijn mag uitsluiten van het preventieve bevolkingsonderzoek borstkanker. Maar er zaten ook positieve elementen in de uitspraak.

Scheiding kerk en staat

29 april 2010

In de media wordt gespeculeerd over de motieven van het Clara Wichmannproefprocessenfonds om het vrouwenstandpunt van de Staatkundig Gereformeerde Partij aan de kaak te stellen. Daar willen wij graag op reageren.

Alphahulp: Stiefkind van de arbeidsmarkt

11 april 2010

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann voert sinds 2009 een rechtszaak tegen de slechte rechtspositie van o.a. alphahulpen. Op 4 oktober 2009 publiceerde De Volkskrant een artikel over de alphahulpen, nannies, tuinlui en werksters.

Aanleiding was het verschijnen van het door de Vereniging van Vrouw en Recht uitgegeven boek 'Een baan als alle andere?! De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel', geschreven door Leontine Bijleveld en Eva Cremers. Journaliste Jet Bruinsma las het boek en interviewde Leontine Bijleveld.

Hoge Raad: Staat moet optreden tegen de SGP

9 april 2010

Vandaag deed de Hoge Raad uitspraak in de zogenaamde SGP-zaak. De vraag die voorlag was of de Staat, door ondertekening van het VN-Vrouwenverdrag, verplicht is om discriminatie van vrouwen bij politieke partijen te bestrijden. De Hoge Raad oordeelde dat dit inderdaad het geval was, en dat de Staat dus ook vrouwendiscriminatie bij de SGP niet langer mag tolereren. Al jarenlang strijdt het Clara Wichmann proefprocessenfonds tegen het uitsluiten van vrouwelijke SGP-leden van het passief kiesrecht. Voorzitter Kathalijne Buitenweg: 'We willen nu snel effectieve maatregelen zien.'

Arrest van Hoge Raad in SGP zaak uitgesteld

18 februari 2010

Op 26 februari 2010 stond de uitspraak van de Hoge Raad in de SGP-zaak gepland maar deze is uitgesteld. Het arrest wordt nu op 9 april verwacht.

Nederland is het enige land in Europa waar een politieke partij (de SGP) de discriminatie van vrouwen statutair heeft vastgelegd. Eerst mochten vrouwen zelfs niet lid worden.

Onder druk van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft de SGP in 2005 haar statuten herzien. Vrouwen mogen nu wel lid worden, maar nog steeds geen politiek ambt uitoefenen zoals wethouder, gemeenteraadslid, minister of Tweede Kamerlid.

Proefprocessenfonds Clara Wichmann betreurt uitspraak borstkankeronderzoek 75+

9 februari 2010

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is teleurgesteld over de uitspraak van het Hof Den Haag, die in hoger beroep van het Kort Geding besloot dat de Staat vrouwen die ouder dan 75 zijn mag uitsluiten van het preventieve bevolkingsonderzoek borstkanker.

Pagina's

Subscribe to Clara wichmann RSS