Arrest van Hoge Raad in SGP zaak uitgesteld

18 februari 2010

Op 26 februari 2010 stond de uitspraak van de Hoge Raad in de SGP-zaak gepland maar deze is uitgesteld. Het arrest wordt nu op 9 april verwacht.

Nederland is het enige land in Europa waar een politieke partij (de SGP) de discriminatie van vrouwen statutair heeft vastgelegd. Eerst mochten vrouwen zelfs niet lid worden.

Onder druk van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft de SGP in 2005 haar statuten herzien. Vrouwen mogen nu wel lid worden, maar nog steeds geen politiek ambt uitoefenen zoals wethouder, gemeenteraadslid, minister of Tweede Kamerlid.

Proefprocessenfonds Clara Wichmann betreurt uitspraak borstkankeronderzoek 75+

9 februari 2010

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is teleurgesteld over de uitspraak van het Hof Den Haag, die in hoger beroep van het Kort Geding besloot dat de Staat vrouwen die ouder dan 75 zijn mag uitsluiten van het preventieve bevolkingsonderzoek borstkanker.

Clara Wichmann wil keuzevrijheid voor borstkankerscreening 75+

10 december 2009

Oók vrouwen die ouder dan 75 zijn, moeten recht krijgen op preventief borstkanker-onderzoek. Om dat te bewerkstelligen heeft het Proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met drie dames van 75+ hoger beroep aangetekend tegen de Staat. Ook de BorstkankerVereniging Nederland heeft zich gevoegd in dit proces. Op maandag 14 december worden de pleidooien gehouden voor het Hof te Den Haag.

Voorzichtig verheugd over ontwikkelingen SGPzaak

3 december 2009

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is voorzichtig optimistisch over de uitkomst van het cassatieberoep in de zogenoemde SGP-zaak.

Borstkanker-screening ook voor voor 75+ers

26 november 2009

Komt U ook naar Den Haag op 14 december?

Ook vrouwen van 75+ moeten recht krijgen op een preventief borstkankeronderzoek. Om dat te bereiken heeft het Clara Wichmann proefprocessenfonds samen met een aantal 75+ vrouwen en de Borstkankervereniging een kort geding aangespannen tegen de Staat.

Na afwijzing van de vordering heeft het fonds hoger beroep aangetekend. Op 14 december a.s. worden de pleidooien gehouden bij het Hof te Den Haag.
Komt U ook?

Voor meer informatie kunt u de nieuwsberichten uit 2007 en 2008 op deze site lezen.

Proefprocessenfonds Clara Wichmann nieuwe lidorganisatie van de Nederlandse Vrouwen Raad

19 november 2009

Op 19 november 2009 werd het Proefprocessenfonds welkom geheten als nieuwe lidorgansiatie van de Nederlandse Vrouwen Raad.

De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)is een koepelorganisatie van en voor vrouwenorganisaties. De NVR heeft een groot aantal lidorganisaties met een totaal bereik van ruim een miljoen vrouwen. Voor het fonds is het lidmaatschap een mooie kans om een grote groep vrouwen te bereiken.

Zie ook de website van de NVR:


Movir verandert vrouw-onvriendelijke verzekeringen

27 oktober 2009

Na procedures tegen Movir, ondersteund door het Clara Wichmann proefprocessenfonds, en in afwachting van een uitspraak in de principiële rechtszaak of de overheid een zorgplicht heeft om een wettelijke arbeidsongeschiktheidsregeling te treffen voor zwangere zelfstandigen, komt verzekeraar Movir nu de vrouwen in kwestie tegemoet door bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) de wachttijd van twee jaar voor een zwangerschapsuitkering te schrappen.

Clara Wichmann fonds: óók zieke alphahulp verdient loondoorbetaling

6 september 2009

Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest, dat alphahulpen zonder inkomen komen te zitten wanneer zij zélf een keertje ziek zijn. Dat vindt mevrouw Van Heugten te Harderwijk, alphahulp, die haar krachten bundelde met het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, de Vereniging voor Vrouw en Recht en de Stichting Alphatrots.

Vordering van Proefprocessenfonds in WAZ zaak afgewezen

21 juli 2009

Bij arrest van 21 juli 2009 heeft het gerechtshof Den Haag de vorderingen van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de individuele betrokkenen afgewezen.

Het hof is van oordeel dat noch uit artikel 11 lid 2 sub b Vrouwenverdrag noch uit de artikelen 4 en 8 van de Zelfstandigenrichtlijn een verplichting voor de Staat voortvloeit om tijdens zwangerschapsverlof een uitkering van bepaalde hoogte te garanderen.

Het fonds zal cassatieadvies inwinnen, en neemt (mede) op basis daarvan een beslissing om wel of niet in cassatie te gaan.

Pagina's

Subscribe to Clara wichmann RSS