Moslima's worden dupe van 'neutraliteitsbeleid'

24 maart 2017

Op 24 maart schreef bestuurslid Nawal Mustafa een opinieartikel over de uitspraak van het Europees Hof in twee disciminatiezaken rondom het dragen van een hoofddoek.

Uitspraak CRvB op 16 juni 2017

8 maart 2017

Op 16 juni 2017 behandelt de Centrale Raad van Beroep de zwangerschapsuitkering voor zwangere zelfstandigen. De uitspraak wordt zes of twaalf weken later verwacht. Dit wordt een zeer belangrijke en bepalende uitspraak.

Rapport: 'Student en Zwanger'

17 november 2016

Vandaag is het rapport over studerende moeders gepresenteerd. In het onderwijs ontbreken de randvoorwaarden om studie en zorg met elkaar te kunnen combineren. Lees hier het rapport.

CEDAW-comité ondervraagt Nederlandse regering

15 november 2016

Op 10 november 2016 ging het CEDAW-comité in dialoog met de Nederlandse regeringsdelegatie over de naleving van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland. Deze schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag is ondertekend door 76 organisaties, waaronder het Proefporcessenfonds Clara Wichmann. 

Overtijdbehandeling

Reclame Code Commissie toetst aan Vrouwenrechtenverdrag

2 november 2016

De Reclame Code Commissie (RCC) gaat toetsen aan het Vrouwenrechtenverdrag (CEDAW). Dit blijkt uit een recent oordeel van de RCC over een campagne van modebedrijf Suit Supply. De uitspraak volgt op een bezwaar van het Clara Wichmann Proefprocessenfonds en het Public Interest Litigation Project (PILP) van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

Conferentie: De problematiek rondom studerende moeders en zwangere studenten.

2 november 2016

Op donderdag 17 november organiseert de Vereniging Vrouw en Recht in Utrecht een conferentie over de problematiek rondom studerende moeders en zwangere studenten.
Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann maakt deel uit van de coalitie die deze problematiek onder andere heeft aangekaart bij Minister Bussemaker.

 

Stand van zaken: zwangeren zelfstandigen 2004-2008

30 september 2016

Op 23 september heeft Rechtbank Midden-Nederland bepaald dat het UWV een zwangere zelfstandige die in 2005 is bevallen een zwangerschapsuitkering moet toekennen. Het is een goed onderbouwde uitspraak waarbij de Rechtbank de uitspraak van het CEDAW, de commissie die toeziet om de naleving van het VN-vrouwenverdrag, bevestigt.

De eiseres is samen met vijf andere zelfstandige onderneemsters al tien jaar aan het procederen. Zij worden hierin gesteund door het Proefprocessenfonds Clara Wichmann.

Rectificatie inzake geboortezorg

29 september 2016

In een uitnodiging van Midwifery Business voor de Nederlandse Organisatie Verloskundigen en Zwangeren (NOVEZ) is het Clara Wichmann Fonds genoemd als mede oprichter van NOVEZ. Hierbij wil het Fonds expliciet afstand nemen van dit statement. Het Clara Wichmann Fonds is niet betrokken bij enigerlei belangenbehartiging van verloskundigen.

Na jaren van juridische strijd eindelijk gerechtigheid voor de zwangere zelfstandige

27 september 2016

De Rechtbank in Utrecht heeft bepaald dat het UWV een zwangere zelfstandige die in 2005 is bevallen van een kind schadeloos moet stellen voor het ontbreken van een uitkering tijdens haar zwangerschap en na de bevalling. Volgens de rechter heeft uitkeringsinstantie UWV destijds het VN-Vrouwenverdrag geschonden door zelfstandigen die zwanger waren geen bevallingsuitkering te geven. Voorzitter van Clara Wichmann, Anniek de Ruijter: ‘In deze uitspraak lijkt er na een zeer lange juridische strijd van het fonds eindelijk zicht op gerechtigheid voor deze groep vrouwen.’

 

Opinieartikel de Volkskrant: Willen we een volledige omwenteling van ons zorgstelsel?

1 juli 2016

Een manier om te bezuinigen in de zorg is de toegang beperken tot een netwerk van zorgverleners. Een eerste stap is gezet bij de bekostiging in de geboortezorg. Maar voordat we verder gaan moet er daar eerst een maatschappelijke discussie over worden gevoerd, stelt Anniek de Ruijter, voorzitter Clara Wichmann fonds in de Volkskrant van 29 juni 2016.

Pagina's

Subscribe to Clara wichmann RSS