Gescheiden of niet gescheiden? Huwelijkse gevangenschap in Nederland

30 juni 2016

Stel je bent religieus getrouwd en je wilt scheiden, maar dat lukt niet. Dit probleem doet zich steeds vaker voor binnen religieuze gemeenschappen (joods, moslim en christelijk), in het bijzonder onder migranten. Dinsdag 28 juni vond bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, de eerste expertmeeting plaats rond dit thema. Vandaag verschijnt de factsheet ‘Wel gescheiden, niet gescheiden? Huwelijkse gevangenschap in Nederland.’

Minister Schippers beperkt het recht op abortus

27 juni 2016

Minister Schippers heeft vandaag aangekondigd dat ze voor de kerst een wetswijziging aan de Kamer zal sturen waarin de overtijdbehandeling onder het Wetboek van Strafrecht zal worden gebracht. Het lijkt erop dat Nederland eenzelfde soort ontwikkeling volgt in het inperken van abortusrechten als de VS en Polen.

 

FAQ 'abortuspil'

26 juni 2016

Wat is de ‘abortuspil’?

Met de abortuspil wordt het medicijn Mifepriston bedoeld dat ervoor zorgt dat een zwangerschap wordt afgebroken. Dit medicijn staat op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereld Gezondheid Organisatie. Deze pil kan zowel voor de overtijdbehandeling als abortus gebruikt worden om zo een zwangerschap te beëindigen.

 

Wat is het verschil tussen overtijdbehandeling en abortus?

Burgerinitiatief persoonsvolgende bekostiging in de Geboortezorg

21 juni 2016

Vandaag dient het Actiecomité Keer het Tij een burgerinitiatief in voor een 'persoonsvolgende bekostiging' in de geboortezorg. Hiermee wordt de keuzevrijheid in de geboortezorg gewaarborgd. Het idee van een persoonsvolgende bekostiging is voorgesteld door de NPCF, de Geboortebeweging en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, maar vooralsnog nog niet besproken in de Tweede Kamer. Met het burgerinitiatief wordt dat laatste afgedwongen.

Keuzevrijheid in de geboortezorg met een persoonsvolgend budget

17 juni 2016

De Nederlandse Patiënten Federatie NPCF, de Geboortebeweging en het Clara Wichmannfonds, gesteund door alle grote vrouwenorganisaties en patiënten organisaties in Nederland, komen met het voorstel om een “integraal persoonsvolgend budget” in te voeren in de geboortezorg.

Belemmering overtijdsbehandeling

8 juni 2016

Op 2 Juni 2016, dagvaarden Women on Waves (WoW) en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann de Nederlandse Staat voor het onrechtmatig belemmeren van het afleveren van medicijnen voor de overtijdbehandeling door apotheken op voorschrift van huisartsen en andere bevoegde hulpverleners.

Overtijdsbehandeling

8 juni 2016

Op 2 Juni 2016, dagvaarden Women on Waves (WoW) en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann de Nederlandse Staat voor het onrechtmatig belemmeren van het afleveren van medicijnen voor de overtijdbehandeling door apotheken op voorschrift van huisartsen en andere bevoegde hulpverleners.

Vrije keuze geboortezorg in het geding, waarschuwen vrouwenorganisaties

31 mei 2016

Een grote coalitie van vrouwenorganisaties ondersteunen deze week een brandbrief naar minister Schippers waarin zij de minister vragen te wachten met het plan om verzekeraars op een nieuwe manier de geboortezorg in te laten kopen. In de brief wordt gewezen op het belang eerst de vrije keuze voor zorgverlener en een gevarieerd zorgaanbod te garanderen, voordat er nieuwe beleidsregels worden vastgesteld.

Seksisme in reclames

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft in samenwerking met PILP een procedure in gang gezet bij de Reclame Code Commissie rondom de seksistische beeldvorming door de ‘Toy Boy’ reclamecampagne van Suit Supply.

Reactie op brief van minister over problematiek van studerende moeders

25 maart 2016

Verklaring Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Vereniging Vrouw en Recht, FNV Vrouw, Nederlandse Vrouwen Raad, PILP-NJCM en Steunpunt Studerende Moeders op reactie minister Bussemaker inzake zwangere studenten en studerende moeders

25 maart 2016

Pagina's

Subscribe to Clara wichmann RSS