FAQ 'abortuspil'

26 juni 2016

Wat is de ‘abortuspil’?

Met de abortuspil wordt het medicijn Mifepriston bedoeld dat ervoor zorgt dat een zwangerschap wordt afgebroken. Dit medicijn staat op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereld Gezondheid Organisatie. Deze pil kan zowel voor de overtijdbehandeling als abortus gebruikt worden om zo een zwangerschap te beëindigen.

 

Wat is het verschil tussen overtijdbehandeling en abortus?

Burgerinitiatief persoonsvolgende bekostiging in de Geboortezorg

21 juni 2016

Vandaag dient het Actiecomité Keer het Tij een burgerinitiatief in voor een 'persoonsvolgende bekostiging' in de geboortezorg. Hiermee wordt de keuzevrijheid in de geboortezorg gewaarborgd. Het idee van een persoonsvolgende bekostiging is voorgesteld door de NPCF, de Geboortebeweging en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, maar vooralsnog nog niet besproken in de Tweede Kamer. Met het burgerinitiatief wordt dat laatste afgedwongen.

Keuzevrijheid in de geboortezorg met een persoonsvolgend budget

17 juni 2016

De Nederlandse Patiënten Federatie NPCF, de Geboortebeweging en het Clara Wichmannfonds, gesteund door alle grote vrouwenorganisaties en patiënten organisaties in Nederland, komen met het voorstel om een “integraal persoonsvolgend budget” in te voeren in de geboortezorg.

Belemmering overtijdsbehandeling

8 juni 2016

Op 2 Juni 2016, dagvaarden Women on Waves (WoW) en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann de Nederlandse Staat voor het onrechtmatig belemmeren van het afleveren van medicijnen voor de overtijdbehandeling door apotheken op voorschrift van huisartsen en andere bevoegde hulpverleners.

Overtijdsbehandeling

8 juni 2016

Op 2 Juni 2016, dagvaarden Women on Waves (WoW) en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann de Nederlandse Staat voor het onrechtmatig belemmeren van het afleveren van medicijnen voor de overtijdbehandeling door apotheken op voorschrift van huisartsen en andere bevoegde hulpverleners.

Vrije keuze geboortezorg in het geding, waarschuwen vrouwenorganisaties

31 mei 2016

Een grote coalitie van vrouwenorganisaties ondersteunen deze week een brandbrief naar minister Schippers waarin zij de minister vragen te wachten met het plan om verzekeraars op een nieuwe manier de geboortezorg in te laten kopen. In de brief wordt gewezen op het belang eerst de vrije keuze voor zorgverlener en een gevarieerd zorgaanbod te garanderen, voordat er nieuwe beleidsregels worden vastgesteld.

Seksisme in reclames

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft in samenwerking met PILP een procedure in gang gezet bij de Reclame Code Commissie rondom de seksistische beeldvorming door de ‘Toy Boy’ reclamecampagne van Suit Supply.

Reactie op brief van minister over problematiek van studerende moeders

25 maart 2016

Verklaring Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Vereniging Vrouw en Recht, FNV Vrouw, Nederlandse Vrouwen Raad, PILP-NJCM en Steunpunt Studerende Moeders op reactie minister Bussemaker inzake zwangere studenten en studerende moeders

25 maart 2016

Klacht bij de Reclame Code Commissie tegen Suitsupply

8 maart 2016

Vandaag op Internationale Vrouwendag, dient het Clara Wichmann Proefprocessenfonds samen met PILP ( van het Nederlands Juristen Comité Mensenrechten - NJCM) een klacht in bij de Reclame Code Commissie tegen de Toy Boys Campagne van Suitsupply. De organisaties stellen dat de reclame in strijd is met nationale en internationale regelgeving inzake het tegengaan van seksisme en racisme.

Clara Wichmann dient klacht in tegen nieuwste seksistische Suitsupply reclame

25 februari 2016

Suitsupply doet het erom in zijn nieuwe ‘Toy Boys’[1] reclame campagne: botte objectivering van het vrouwenlichaam en seksistische stereotypering, aldus het Clara Wichmann Proefprocessenfonds. Het fonds dient een klacht in bij de Reclame Code Commissie over seksisme in de nieuwste reclamecampagne van het bedrijf.

 

Pagina's

Subscribe to Clara wichmann RSS