Nieuwsbrief december 2015

30 december 2015

Bekijk onze laatste nieuwsbrief van december 2015

Voorwoord:
Geachte donateurs, belangstellenden en vrienden van het fonds, 


Er is dit jaar weer veel werk verricht ten aanzien van het voorbereiden en procederen van rechtszaken die de rechten van vrouwen versterken. Daar vertellen wij in de nieuwsbrief graag meer over.

Stand van zaken zwangerschapsuitkering

28 december 2015

Minister Asscher weigert gehoor te geven aan de aanbevelingen van het CEDAW rondom de zwangerschapsuitkering van vrouwen in de periode 2004 tot 2008. In februari 2014 oordeelde het CEDAW dat de Nederlandse Staat de zwangere zelfstandigen zonder uitkering moet compenseren.

Nabestaandenpensioen kortingsregeling

18 december 2015

De Hoge Raad heeft op 18 december 2015 uitspraak gedaan over de mogelijkheden die een pensioenfonds heeft om een - voor vrouwen discriminatoire - kortingsregeling toe te passen. Het Proefprocessenfonds had samen met een aantal andere organisaties een verzoek gedaan aan de Procureur-Generaal om cassatie in het belang der wet in te stellen. De Procureur-Generaal heeft aan dit verzoek gehoor gegeven.  

Clara Wichmann fonds wint volgende stap in seksuele intimidatiezaak

17 november 2015

Het fonds steunt de zaak van een vrouwelijke zzp'er die een volgende opdracht bij een vaste klant misliep omdat zij niet inging op de avances van haar opdrachtgever.

Het fonds is van mening dat seksuele intimidatie ook kan plaatsvinden in de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, omdat daarin (net als in een werkgever-werknemer relatie) sprake kan zijn van een machtsverhouding. Bovendien wil het fonds met deze zaak laten zien dat seksuele intimidatie ook kan plaatsvinden door middel van SMS-jes en Whats-upp berichtjes. 

Proefprocessenfonds hekelt seksistische oproep Advocatie.nl

12 november 2015

Advocatie.nl werd door verschillende (mannelijke) advocaten gewezen op de foto van advocatenkantoor Van Essen. Een van hen vroeg zich af of dit ‘een advocatenbureau of een escortbureau is.’ Een ander vond dat de foto

 “ontdaan is van alles wat met de advocatuur te maken heeft en meer weg heeft van euh… een madam in een bordeel”. Advocatie.nl vond het daarop nodig de foto op twitter te plaatsen met de vraag: ‘wat vinden jullie advocatenbureau of escortbureau.’

 

Seksisme en CEDAW

De laatste tijd is de problematiek rondom seksisme meer onder de aandacht gekomen. Seksisme betekent het discrimineren op basis van geslacht. Op grond van artikel 5 lid a van het VN-Vrouwenrechtenverdrag (CEDAW) moet de Nederlandse staat passende maatregelen nemen om vooroordelen over  minderwaardigheid op basis van geslacht uit te bannen.

Nominatie UvA alumnusprijs

14 oktober 2015

Onze voorzitter Anniek de Ruijter is genomineerd voor de UvA alumnusprijs vanwege haar werk voor het proefprocessenfonds. De alumnusprijs is een aanmoedigingsprijs voor UvA-alumni die via een aansprekend project een bijzondere bijdrage aan de maatschappij leveren.  De winnaar is een inspiratiebron voor anderen en geldt als een belofte voor de toekomst.

Lees meer over deze prijs

Studenten gezocht onderzoek studie en zwangerschap

14 oktober 2015

PILP zoekt minimaal vier gemotiveerde rechtenstudenten of pas afgestudeerden om regelingen rondom studie en zwangerschap te onderzoeken.

Behandeling hoger beroep: seksuele intimidatie op werkvloer

12 oktober 2015

Op 12 oktober jl. vond de behandeling plaats van het hoger beroep tegen de beschikking van de Rechtbank waarin het verzoek van de vrouw om een voorlopig getuigenverhoor te gelasten, was afgewezen. De vrouw, een zelfstandig onderneemster, werd bij het uitvoeren van haar vormgevingswerkzaamheden voor een tijdschrift seksueel geïntimideerd door de hoofdredacteur van dat tijdschrift. Nadat de vrouw had laten weten geen interesse te hebben in een relatie met de hoofdredacteur, werd haar overeenkomst niet verlengd.

Proefproces borstimplantaten

4 oktober 2015

Op 30 september vond de hoorzitting plaats voor de rechtszaak van de stichting voor Vrouwen met Siliconen Implantaties (SVS) tegen de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). Het proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunt de SVS die eist dat de Inspectie handhavend optreedt tegen het gebruik van gevaarlijke siliconen borstimplantaten. 

Pagina's

Subscribe to Clara wichmann RSS