Brief aan minister OCW over moeders en zwangere vrouwen die een opleiding volgen

19 september 2015

Op 18 september 2015 stuurde het proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met PILP, st. Studerende Moeders, NVR en FNV Vrouw een brief aan het ministerie van OCW over de problematiek van jonge moeders en zwangere vrouwen die een opleiding volgen. Zie hier ook de oproep van de stichting Studerende Moeders voor vrouwen om zich te melden. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zelfbeschikkingsrecht van zwangere vrouwen

5 augustus 2015

Tot hoever gaat het zelfbeschikkingsrecht van zwangere vrouwen? In juni jl. publiceerde voorzitter Anniek de Ruijter een opiniestuk in het Nederlands Juristen Blad (NJB) over gelijke aanspraak op lichamelijke integriteit. Lees hier het artikel.

 

Nieuwsbrief juli 2015

10 juli 2015

Lees hier onze digitale nieuwsbrief Juli 2015.

Veiligheid borstimplantaten

10 juni 2015

In 2014 is een mediationtraject gestart inzake de veiligheid van borstimplantaten. Dit traject tussen Stichting voor Vrouwen met Siliconen Implantaties (SVS) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft echter niet geleid tot een positief resultaat. De bestuursrechtelijke procedure wordt nu weer opgepakt. 

Voorlichting werk Clara Wichmann fonds

15 april 2015

Anniek de Ruijter heeft op 14 april een voorlichting gegeven aan de Japanse delegatie van de Japan Bar Association over het werk van het Clara Wichmann Proefprocessenfonds. 
De hoogleraar arbeidsrecht Tahaski Yonezu leidde de delegatie rond in Nederland ter voorbereiding van een jaarcongres van de Japanese Bar Association over gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Onderdeel van het programma is de voorlichting bij het College van de Rechten van de Mens. Hier sprak ook Anniek de Ruijter. 

Brief Tweede Kamer inzake zwangere zelfstandigen

27 februari 2015

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer over het negeren van de CEDAW uitspraak over zwangere zelfstandigen. 

De brief is opgesteld door het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, de Vereniging van Vrouw en Recht en Netwerk VN-vrouwenverdrag  


Brief aan Tweede Kamer AO Emancipatie 5 maart 2015 in pdf

Aan de Vaste Commissie OC&W
Tweede Kamer
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

'UvA hangt nog steeds verplichte 'gender awareness-training' boven het hoofd'

4 december 2014

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag een tussenvonnis uitgesproken in de procedure rondom econome Edith Kuiper tegen de Universiteit van Amsterdam. Het hof zet vraagtekens bij het eerdere oordeel van de rechtbank dat er geen sprake was van discriminatie in de solliciatieprocedure. 
Lees hier het volledige artikel over het tussenarrest van Gerechtshof Amsterdam in de Volkskrant.


Uitnodiging seminar: Zaak van de zwangere zelfstandigen tegen de Staat der Nederlanden

26 november 2014

Seminar Sociale en economische mensenrechten van de vrouw: reden tot (wan)hoop? Zaak van de zwangere zelfstandigen tegen de Staat der Nederlanden
2 december, 18.00 - 20.00

Procedure

Reactie op minister Asschers besluit rondom WAZ zwangere zelfstandigen

31 oktober 2014

Lees hier de brief van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Vereniging van Vrouw en Recht aan de vaste commissies SZW van de Eerste - en Tweede Kamer over minister Asschers weigering CEDAW's uitspraak in klachtprocedure te volgen: 

 

Aan de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van de Tweede Kamer en Eerste Kamer

Leiden, 31 oktober 2014

Zwangere zzp'ers geen uitkering van de Staat

24 september 2014

De twintigduizend zzp'ers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, krijgen geen zwangerschapsverlofuitkering van de overheid. Dat staat vermeld in een brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer alsmede in een brief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het CEDAW Comité.

Pagina's

Subscribe to Clara wichmann RSS