Korte documentaire Frans Bromet

23 september 2014

Frans Bromet maakte voor de Raad voor de Rechtspraak een korte documentaire over Artikel 4 van de Grondwet en de SGP zaak. Voorzitter Anniek de Ruijter belicht de kant van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann. 

Informatie documentaire 

Discriminatie bij vaststellen letselschadevergoeding voor jonge vrouwen.

20 augustus 2014

Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat verzekeraar Reaal discrimineert bij het berekenen van een letselschadevergoeding bij een jonge vrouw.

MELDPUNT zwangerschapsuitkering zelfstandigen

2 juli 2014

FNV Vrouw zet zich in voor een meldpunt bij de FNV voor zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 hun zwangerschapsuitkering misliepen en neemt alvast het voortouw.

 

Reactie voorkeurbeleid mannen

1 juli 2014

Het proefprocessenfonds Clara Wichmann kreeg naar aanleiding van de brief van 18 juni 2014 een schriftelijke reactie van zowel de Rechtbank Den Haag als de Raad voor de Rechtspraak. Beide instanties informeren het fonds dat het geen voorkeursbeleid voor mannen zal instellen. 

Lees hier de brief van de Raad voor de Rechtspraak

Geen voorkeurbeleid mannelijke rechters

25 juni 2014

'De toename van het aantal vrouwelijke rechters zal zeker niet worden gecombineerd met een voorkeursbehandeling van mannen'. Dit bericht was te lezen in Trouw op 24 juni jl. Het is de reactie van rechtbank Den Haag en de Raad voor de Rechtspraak als reactie op de brief die het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Vereniging voor Vrouw en Recht op 18 juni verstuurde.

Clara Wichmannfonds verontwaardigd over voorstel voorkeursbeleid voor mannen

19 juni 2014

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Vereniging Vrouw en Recht hebben gisteren een brief naar de Raad voor de Rechtspraak en de Rechtbank in Den Haag gestuurd waarin zij reageren op het recente bericht dat de Rechtbank een voorkeursbeleid voor mannen overweegt in te voeren. Het fonds en de vereniging zijn verontwaardigd dat een rechterlijk instituut een beleid voorstelt dat wettelijk niet is toegestaan.

Lees hieronder de brief die uitging: 

Zitting bortsimplantaten

17 juni 2014

Op 17 juni vond de eerste zitting plaats van de Stichting voor Vrouwen met Siliconen Implantaties (SVS) tegen de Inspectie van de Gezondheidszorg. Het proefprocessenfondsClara Wichmann ondersteunt hierin de SVS. Inzet van de zaak was om de productie van siliconen borstimplantaten stil te leggen, zolang niet is aangetoond dat ze veilig te gebruiken zijn. De Inspectie heeft een bevoegdheid om het gebruik van medische hulpmiddelen, zoals siliconen borstimplantaten, stop te zetten. De uitkomst van deze zitting is dat beide partijen nu eerst in overleg gaan via mediation.

20.000 Nederlandse zelfstandig ondernemende vrouwen hebben recht op zwangerschapsverlof uitkering.

2 april 2014

20.000 Nederlandse zelfstandig ondernemende vrouwen hebben recht op zwangerschapsverlof uitkering. Dat is de uitspraak van het Comité dat gaat over de naleving van het VN Vrouwenverdrag (CEDAW) dat Nederland in 1991 ondertekende. De Nederlandse Staat moet zwangere zelfstandige zonder uitkering compenseren. Dat is in het kort de strekking van de uitspraak van het CEDAW Comité van dat deze week werd gepubliceerd.

Rechtbank discrimineert vrouwen bij letselschadevergoeding

9 maart 2014

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann steunt een jeugdig verkeersslachtoffer in het aanvechten van een vonnis van de rechtbank Den Haag. De rechtbank maakt in haar vonnis een verboden onderscheid naar geslacht bij het vaststellen van de letselschadevergoeding. 

 

Proefproces over de veiligheid van borstimplantaten tegen de Staat

23 december 2013

Vandaag is het begin gemaakt met een groot proefproces over de veiligheid van siliconen borstimplantaten tegen de Staat (de Inspectie voor de Gezondheidszorg). Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunt hierin de Stichting voor Vrouwen met Siliconen Implantaties (SVS). Deze Stichting eist van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat zij handhavend optreedt tegen het gebruik van gevaarlijke siliconen borstimplantaten.

 

Pagina's

Subscribe to Clara wichmann RSS