Zwangere zzp'ers hebben jarenlang onterecht belasting betaald

25 juli 2013

Zwangere zzp'ers hebben jarenlang onterecht belasting betaald. Die belasting werd geheven over het inkomen dat de verzekeraars uitbetalen tijdens hun zwangerschapverlof. Volgens de koepel van belastingkantoren moet dat inkomen onbelast blijven.

 

NWO-subsidie toegekend voor onderzoek naar huwelijkse gevangenschap

2 juli 2013

De Universiteit Maastricht (UM) heeft van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) een subsidie ontvangen voor het doen van onderzoek naar huwelijkse gevangenschap in Nederland.  Er zal empirisch onderzoek worden gedaan naar de aard van de problematiek van huwelijkse gevangenschap in Nederland, en voorts onderzoek naar de juridische instrumenten die kunnen worden ingezet en ontwikkeld om situaties van huwelijkse gevangenschap te voorkomen en aan te pakken.

Vacature Bestuurslid (onbezoldigd)

11 maart 2013

Het zittend bestuur is op zoek naar een nieuw, ervaren Bestuurslid (onbezoldigd) met affiniteit voor het werkgebied van de Stichting.

Website seksediscriminatie aan de universiteit

8 maart 2013

Op internationale vrouwendag lanceren wij een website waar vrouwen die aan de universiteit werken - geanonimiseerd - hun ervaringen kunnen vertellen over de (bestuurs) processen die eraan in de weg staan dat zij niet verder komen op de academische carrière ladder.

Op het blog zullen in de komende maanden deze verhalen worden geplaatst. Hierdoor hopen de initiatiefnemers de statistieken over de trage doorstroom van vrouwen aan de universiteit een menselijk gezicht te geven.

Brief Tweede Kamer

25 februari 2013

Op 25 februari jl. stuurde het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Vereniging van Vrouw en Recht onderstaande brief aan de leden van de Tweede Kamer.

Ontwikkeling vrouwenstandpunt SGP

15 januari 2013

Gisteren heeft de SGP in een persconferentie laten weten gehoor te geven aan het arrest van de Hoge Raad uit 2010. In dit arrest had de Hoge Raad bepaald dat de SGP vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen moest toelaten.

Discriminatie UvA

15 januari 2013

Gistermiddag 14 januari vond de zitting plaats inzake het proefproces dat het fonds samen met Edith Kuiper voert tegen de Universiteit van Amsterdam.

Wettelijk is bepaald dat vrouwen gelijk behandeld moeten worden in het aanstellingsbeleid voor overheidsorganisaties zoals een universiteit. Echter, als we naar de statistieken kijken van wetenschappelijk personeel, dan blijkt dat vrouwelijke wetenschappers en met name hoogleraren veel minder kans maken op een aanstelling dan mannen.

'Adoptie' Clara Wichmann

10 december 2012

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft Clara Wichmann 'geadopteerd' in het project van 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis.

Lees hier meer over dit bijzondere project

 

Uitspraak Hoge Raad in zaak Borstonderzoek 75+

8 november 2012

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann blijft van mening dat oudere vrouwen niet langer gediscrimineerd mogen worden bij het bevolkingsonderzoek.

Word donateur!

Het gaat goed met het Proefprocessenfonds Clara Wichmann. De afgelopen jaren heeft het fonds belangrijke juridische successen geboekt. En dat is bijzonder omdat het fonds geen subsidie krijgt van de overheid, maar volledig afhankelijk is van donateurs en vrijwilligers. 

Daarom is uw financiële bijdrage van harte welkom. Het voeren van juridische procedures duurt lang en is kostbaar. Wilt u het fonds ondersteunen? U kunt een gift overmaken op rekeningnummer NL03 INGB 0000 64 34 64. 

 

Pagina's

Subscribe to Clara wichmann RSS